Všeobecné obchodné podmienky
Domov Podmienky používania

Všeobecné obchodné podmienky

1. Definícia pojmov

Nasledujúce Všeobecné obchodné podmienky upravujú užívanie webového portálu https://sk.casino.guru/. Uplatňujú sa tieto definície pojmov:

 • https://sk.casino.guru/ – ďalej ako stránka

 • osoba, spoločnosť alebo iná organizácia používajúca https://sk.casino.guru/ – ďalej ako užívateľ

 • Všeobecné obchodné podmienky- ďalej ako podmienky

 • Spoločnosť ktorá prevádzkuje stránku Casino Guru – ďalej ako prevádzkovateľ

2. Základné podmienky

 • Prístupom na stránku užívateľ vyjadruje súhlas s aktuálne platnými podmienkami, potvrdzuje, že im porozumel a že ich bude dodržiavať.

 • Prístup na stránku je zakázaný osobám do 18 rokov alebo do veku, v ktorom je povolený online hazard v jurisdikcii užívateľa, platí vyššia hranica.

 • Stránka neručí za aktuálnosť a presnosť zverejnených informácií.

 • Stránka nie je za žiadnych okolností a žiadnym spôsobom zodpovedná za akékoľvek prípadné straty alebo škody vyplývajúce z použitia obsahu stránky.

 • Stránka obsahuje linky na externé stránky tretích strán- stránka nemá vplyv na ich obsah a nie je zaň ani zodpovedná. Prístupom na tieto stránky akceptuje užívateľ obchodné podmienky danej externej stránky.

 • Užívateľ je sám zodpovedný za kontrolu legislatívnych požiadaviek platných pri využívaní tejto stránky a služieb tretích strán.

 • Stránka poskytuje len nezávislé informačné služby, nie je prevádzkovateľom online hazardných hier.

 • V prípade, že akákoľvek časť podmienok nie je v súlade s legislatívou krajiny užívateľa, ostatné časti podmienok ostávajú v platnosti.

 • V prípade, že stránka akýmkoľvek spôsobom porušuje legislatívu krajiny užívateľa, kontaktujte nás prosím na info@casino.guru. Úmyslom prevádzkovateľa je byť v súlade so zákonmi všetkých krajín, z ktorých môžu pochádať návštevníci, ale nie je v jeho možnostiach sledovať legislatívne zmeny v každej krajine.

3. Autorské práva

 • Všetky texty a obsah na stránke sú predmetom autorských práv. Kopírovanie obsahu na iné webové stránky je zakázané bez funkčného spätného zalinkovania cez html linku (<a> tag), alebo bez súhlasu prevádzkovateľa stránky CasinoGuru.

 • Články a texty je možné kopírovať na webové stránky Wikipedie v akýchkoľvek jazykových mutáciách za predpokladu funkčného spätného zalinkovania cez html linku (<a> tag).aj bez súhlasu prevádzkovateľa stránky CasinoGuru.

4. Záverečné ustanovenia

 • V prípade akýchkoľvek rozdielov medzi anglickou verziou týchto podmienok a verziou v inom jazyku bude uplatňovaná verzia v anglickom jazyku.
 • Podmienky môžu byť kedykoľvek zmenené bez predchádzajúceho upozornenia.

Posledná aktualizácia: 26/06/2016

Považovali by to niektorí vaši známi za užitočné?

Zdieľajte tento článok a dajte im vedieť.

Zdieľať

Online kasína, ktoré Vám môžem odporučiť