Progressive Bet Roulette Strategy

Ruletová stratégia obráteného Martingale je v mnohých ohľadoch výborná. Má vysokú očakávanú hodnotu, takže je to skvelý spôsob, ako hrať ruletu, ak vám ide v prvom rade o maximálnu efektivitu. No nie je dokonalá, preto som sa rozhodol, že ju trochu upravím, aby som vytvoril stratégiu, ktorej hovorím stratégia progresívnych stávok, ktorá by pre niektorých hráčov mohla byť vhodnejšia.

Táto stratégia je odvodená od stratégie obráteného Martingale, ktorá funguje tak, že sa po každej výhre staví celá vyhratá suma, až kým sa nedosiahne vopred stanovená hodnota. V stratégii progresívnych stávok sa stávky tiež po každej výhre zvyšujú, ale nie až tak veľmi. Hráči si nestavia celú sumu, ktorú v predošlom kole vyhrali, ale iba istú časť tejto sumy.

V tomto článku sa ďalej dozviete:

 • prečo by pre niektorých hráčov mohla byť táto stratégia výhodnejšia než stratégia obráteného Martingale,
 • ako reálne funguje (znázornené pomocou simulácií),
 • ktoré sú najlepšie faktory (typ stávky, základná výška stávky a multiplikačný faktor), aby ste maximalizovali svoje šance na veľkú výhru,
 • aká je možnosť, že zo 100 eur nahráte pomocou tejto stratégie viac než 5000 eur.

Obsah:

 1. Ako funguje stratégia obráteného Martingale
 2. Simulácie
 3. Vysvetlenie výsledkov simulácií a odporúčania
 4. Záver

Všimnite si: Táto stratégia je len jednou z ruletových stratégií, o ktorých hovorí hlavný článok ako o najlepších spôsoboch hrania rulety. V mnohých ohľadoch je výborná, ale nie je dokonalá, takže by som odporúčal, prečítajte si hlavný článok a niečo viac aj o ostatných ruletových stratégiách. Možno sa vám niektoré iné stratégie zapáčia viac než táto.

Ako funguje stratégia progresívnych stávok

Táto stratégia je trochu komplikovanejšia než ostatné stratégie, ktoré som v tejto sérii článkov predstavil, ale je zvládnuteľná aj pre menej skúsených hráčov, ak si ju lepšie naštudujú. Po prečítaní tohto článku by ste mali vedieť bez problémov použiť túto stratégiu, ak sa pre ňu rozhodnete.

Pozrime sa teda, ako funguje. Hráči vždy začínajú s vopred stanoveným bankom a potom musia urobiť tri rozhodnutia. Tu sú parametre, ktoré si hráč musí zvoliť hneď na začiatku:

 1. aké typy stávok bude hrať,
 2. aké percento svojho počiatočného banku použije ako základnú stávku,
 3. aké percento (alebo pomer) práve vyhratej sumy si staví v ďalšom kole po výhre.

Keď hráč vyhrá, vypočíta si výšku nasledujúcej stávky a potom si sumu staví. Keď hráč prehrá, vráti sa späť k základnej stávke a pokračuje v hre s ňou. Pozrite si nasledujúce príklady, aby ste si urobili lepšiu predstavu o tom, ako vlastne funguje stratégia progresívnych stávok.

PRÍKLAD

Predstavte si hráča, ktorý začne hrať s bankom 100 eur a v každom kole si staví 4 eurá na štvoricu. To je jeho základná stávka. Ak vyhrá jednu zo svojich stávok 4 eurá na štvoricu, krupiér mu vyplatí 36 eur (vrátane pôvodnej vloženej sumy 4 eurá). V ďalšom kole hry si hráč staví na štvoricu 18 eur (polovicu z 36 eur). Ak opäť vyhrá, dostane od krupiéra 162 eur, z ktorých si v ďalšom kole staví na štvoricu 81 eur a tak ďalej. Keď prehrá, vráti sa k základnej stávke 4 eurá, s ktorou začínal.

V tomto scenári používa hráč nasledujúce parametre:

 1. typ stávky: štvorica
 2. výška základnej stávky: 4 €
 3. multiplikačný faktor (percento výhry, ktoré sa staví v kole nasledujúcom po výhre): 50 % (alebo 1/2)

Hra by však štatisticky mohla dopadnúť celkom odlišne, ak by sa hráč rozhodol pre iné výšky stávok. Preto som použil simulácie, aby som znázornil, ako sa očakávané výsledky menia podľa hore uvedených troch parametrov.

Pridanie cieľovej hodnoty

Keď som vymýšľal túto stratégiu, pôvodne som uvažoval o pridaní cieľovej hodnoty (alebo želanej výhry), ktorá by sa hráčovi zdala byť uspokojivá. Po dosiahnutí tejto sumy by sa hráč rozhodol, či prestane navyšovať stávky, alebo celkom prestane hrať. Vysvetlím, prečo som sa napokon rozhodol túto metódu v mojej stratégii nevyužiť.

Cieľová hodnota, alebo strop stavenej sumy by v prípade tejto stratégie mal jednoznačný význam. Ak hráč vyhrá niekoľko kôl za sebou, vypočítaná výška stávky v ďalšom kole by mohla byť príliš vysoká. Cieľová hodnota tento problém veľmi efektívne rieši.

Na druhej strane by cieľová hodnota ešte viac skomplikovala stratégiu, ktorá už aj tak je dosť náročná na sledovanie. Preto som sa rozhodol, že pri týchto simuláciách nepoužijem cieľovú hodnotu. V porovnaní s mojim zvoleným nastavením by si to vyžadovalo by si to testovanie mnohých ďalších alternatív.

Všimnite si: Samozrejme, ak máte pocit, že toto je lepší spôsob hry, môžete si kedykoľvek cieľovú hodnotu zvoliť a potom sa rozhodnúť, čo urobíte, keď ju dosiahnete. Môžete sa rozhodnúť, že už nebudete svoje stávky zvyšovať, že sa vrátite k základnej stávke, alebo celkom prestanete hrať. Je to na vás, aj keď sa vaše výsledky môžu líšiť od mojich simulácií. Odchýlky budú závisieť od toho, ako vysoko alebo nízko si stanovíte svoj strop.

Simulácie stratégie progresívnych stávok

Hráči, ktorí si už pozreli moje ďalšie stratégie isto ocenia, že moje simulácie ukazujú, ako budú fungovať systémy stávok v realite. Vďaka týmto simuláciám sa mi podarilo otestovať rôzne hodnoty pri hore uvedených parametroch a subjektívne odhaliť najlepší spôsob, ako využiť túto stratégiu v kasíne.

Všimnite si: Použil som slovo „subjektívne", pretože neexistuje iba jediný spôsob, ako použiť túto stratégiu, ktorý by každý považoval za najlepší. Každý hráč uprednostňuje niečo iné, čo potom ovplyvňuje jeho rozhodnutia. No aj tak určite naznačím, ktorú alternatívu považujem za najlepšiu.

Metodika a použité premenné

Myslím, že by ste mali vedieť, ako sa simulácie robili, aby vám bolo všetko absolútne jasné, vrátane najlepšieho spôsobu interpretácie výsledkov.

Simulácie som robil na vlastnom simulačnom softvéri, na rulete s jednou nulou, ale bez špeciálnych pravidiel ako La Partage alebo En Prison. Šance a pravdepodobnosti sú rovnaké ako pri typickej európskej rulete.

Ako som už spomínal, spôsob, akým sa táto stratégia uplatňuje, ovplyvňujú tri parametre. Tu sú hodnoty, ktoré som použil v mojich simuláciách:

 1. typ stávky: stĺpec (12 čísiel), šestka (6 čísiel), štvorica (4 čísla)
 2. výška základnej stávky: 2 %, 4 % alebo 8 % počiatočného banku (2 €, 4 € alebo 8 € v mojich simuláciách)
 3. multiplikačný faktor: 1/3, 1/2 alebo 2/3

Simulovaní hráči všetci začínali s bankom 100 eur a hrali podľa stratégie až kým buď neprehrali všetko, alebo odohrali 100 kôl hry. Toto každému hráčovi umožnilo zúčastniť sa na maximálne 100 kolách hry, po ktorých jednoducho hra skončila a vyhodnotili sa výsledky.

Táto štruktúra vytvorila 27 možných kombinácií. V každej kombinácii som simuloval celkovo 1 000 000 kôl. Táto veľkosť vzorky by mala byť dostatočná, aby zabezpečila, že výsledky budú štatisticky spoľahlivé, aj keď vždy ostáva možnosť istých štatistických odchýlok. Výsledky mojich simulácií by však v každom prípade mali byť dostatočne spoľahlivé, aby ste získali solídnu predstavu o tom, ako parametre ovplyvňujú očakávané výsledky.

Simulácie stávky na stĺpec

Začnime simulácie najmenej volatilnou alternatívou zo zvolených troch - stávka na stĺpec sa vzťahuje na 12 jednotlivých čísiel na ruletovom stole a hráč vo vyhratom kole získa trojnásobok stavenej sumy. Tú sú výsledky simulácií.

zákl. stávka a multipl. faktor % výhercov výhercovia, ktorí získali 100 - 200 € výhercovia, ktorí získali 200 - 500 € výhercovia, ktorí získali 500 - 1000 € výhercovia, ktorí získali 1000 - 5000 € výhercovia, ktorí získali vyše 5000 € priemerné náklady
2 €, 1/3 40,5 % 40,5 % 0,02 % 0 0 0 5,4 €
2 €, 1/2 37,6 % 35,9 % 1,6 % 0,03 % 0,003 % ~0 % 7,06 €
2 €, 2/3 27 % 22 % 4,2 % 0,56 % 0,25 % 0,008 % 10,3 €
4 €, 1/3 40,5 % 37,7% 2,8 % 0 0 0 10,5 €
4 €, 1/2 37,1 % 29,3 % 7,6 % 0,2 % 0,02 % ~0 % 13,4 €
4 €, 2/3 25 % 15 % 8,1 % 1,35 % 0,6 % 0,02 % 17,6 €
8 €, 1/3 37,4 % 23.8 % 13.6 % 0,02 % 0 0 16,9 €
8 €, 1/2 30.3 % 14,7 % 14,1 % 1,3 % 0,12 % ~0 % 19,6 €
8 €, 2/3 17 % 6,1 % 7,6 % 2,3 % 1 % 0.05 % 23 €
Tabuľka č. 1: Percentá výhercov, ktorí používali stratégiu progresívnych stávok a stávky na stĺpec
zákl. stávka a multipl. faktor hráči, ktorí prehrali všetko za menej než 30 zatočení hráči, ktorí prehrali všetko za menej než 50 zatočení hráči, ktorí prehrali všetko za menej než 75 zatočení hráči, ktorí prehrali všetko za menej než 100 zatočení
2 €, 1/3 0 0 0,002 % 0,03 %
2 €, 1/2 0 0 0,007 % 0.18 %
2 €, 2/3 0 0 0,06 % 1,7 %
4 €, 1/3 0,025 % 1,19 % 4,75 % 9,44 %
4 €, 1/2 0,03 % 2,5 % 10,5 % 19,5 %
4 €, 2/3 0,12 % 8,3 % 27,6 % 42,7 %
8 €, 1/3 9,7 % 23,2 % 34,7 % 43,1 %
8 €, 1/2 15,9 % 34,2 % 48,2 % 57 %
8 €, 2/3 27,5 % 53,4 % 68,1 % 75,6 %
Tabuľka č. 2: Percento hráčov, ktorí prehrali celý svoj bank za menej než 30, 50, 75 alebo 100 zatočení

Predošlé tabuľky pekne ilustrujú, ako reálne funguje táto stratégia. Najprv sa pozrime na priemerné náklady. S vyššími základnými stávkami a vyššími multiplikačnými faktormi dávajú hráči do stávok jednoducho viac peňazí kým odohrajú 100 (alebo menej) kôl. V rulete hráči štatisticky prehrávajú isté percento svojich stávok, ktoré sa rovná výhode kasína (v európskej rulete približne 2,7 %). Rastúce priemerné náklady sú teda logické.

Situácie s multiplikačným faktorom 1/3 v tomto príklade naozaj nemajú veľký zmysel, keďže stávky nikdy nie sú vyššie než základná stávka. Stávka na stĺpec vypláca trojnásobok základnej stávky, takže násobenie faktorom 1/3 znamená, že hráč si nikdy nestaví viac než základnú stávku. Preto sú výsledky veľmi podobné tým, ktoré sa dajú dosiahnuť pri hraní stratégie nemennej stávky. Rozhodol som sa tieto situácie aj tak zahrnúť, keďže som chcel mať vo všetkých simuláciách rovnaké základné stávky a multiplikačné faktory.

Najprv sa zameriame na základnú stávku. Samozrejme, ako som už spomínal, vyššie základné stávky zvyšujú priemerné náklady. Vyššie stávky tiež znižujú percento výhercov. Hráčom, ktorí dávajú vyššie stávky, s väčšou pravdepodobnosťou dôjdu peniaze, čo zvyšuje pravdepodobnosť, že na konci budú mať menej peňazí než na začiatku. Na druhej strane vyššie základné stávky znamenajú aj to, že hráči majú vyššiu pravdepodobnosť veľkej výhry.

Po druhé, pozrime sa na každú základnú stávku a ich rôzne multiplikačné faktory. Ako som už uviedol, multiplikačný faktor v kombinácii so stávkou na stĺpec 1/3 nemá význam, takže sa zameriam iba na faktory 1/2 a 2/3. Keď porovnávame tieto stávky, je zjavné, že vyšší multiplikačný faktor sa spája s vyššími priemernými nákladmi a nižšou šancou mať na konci zisk, ale zvyšuje aj možnosť veľkej výhry.

Najvýhodnejšia výška stávky a multiplikačný faktor

Táto stratégia nemá jedinú najlepšiu kombináciu pre každého, ale ponúkam vám svoj názor na to, ktoré parametre sú najvhodnejšie pri stávke na stĺpec. Hlavný parameter na zváženie je multiplikačný faktor. Ak chcete maximalizovať svoje šance na veľkú výhru, multiplikačný faktor 2/3 bude pre vás výhodnejší. Šanca na výhru je nižšia v porovnaní s možnosťami multiplikačného faktora 1/2, ale je tu predsa len šanca vyhrať viac než 1000 alebo dokonca 5000 eur. Šanca na výhru je síce miniatúrna, ale stále podstatne vyššia než pri alternatíve 1/2.

Ak vám teda ide o zisk a nepotrebujete nejakú veľkú výhru, hrajte s multiplikačným faktorom 1/2. Budete mať vyššiu celkovú šancu na zisk, nižšie riziko, že všetko prehráte a nižšie priemerné náklady. No majte na pamäti, že obetujete možnosť veľkej výhry.

Čo sa týka výšky základnej stávky, myslím si, že pri výške 2 eurá je to dosť nuda, čiže by som ju jednoznačne vylúčil. Zaujímavé sú obe alternatívy – 4 aj 8 eur, a musíte si vybrať podľa toho, ako sa staviate k riziku. Nezabudnite, že percento hráčov, ktorí by mohli prehrať všetko ešte pred odohraním 100 kôl, je pri základnej stávke 8 eur dosť vysoké, hoci aj ich šanca na výhru je celkom slušná.

Simulácie stávky na šestku

Stávka na šestku je v porovnaní so stávkou na stĺpec trochu volatilnejšia. V tejto stávke stavíte na šesť rôznych čísiel, ktoré sú v dvoch susedných riadkoch na ruletovom stole. Môžete očakávať viac veľkých výhier vďaka vyššej volatilite, ale aj to, že viac hráčov rýchlo prehrá celý svoj bank. Pozrime sa na výsledky a uvidíme, či je to naozaj tak.

zákl. stávka a multipl. faktor % výhercov výhercovia, ktorí získali 100 - 200 € výhercovia, ktorí získali 200 - 500 € výhercovia, ktorí získali 500 - 1000 € výhercovia, ktorí získali 1000 - 5000 € výhercovia, ktorí získali vyše 5000 € priemerné náklady
2 €, 1/3 38,5 % 33,3 % 5 % 0,13 % 0,02 % ~0 % 6,66 €
2 €, 1/2 29,3 % 21,3 % 7 % 0,82 % 0,16 % 0,02 % 8,6 €
2 €, 2/3 19 % 12,3 % 5,6 % 0,3 % 0,72 % 0,14 % 11,9 €
4 €, 1/3 35,7 % 21,5 % 13,4 % 0,77 % 0,11 % ~0 % 11,2 €
4 €, 1/2 24,5 % 12,4 % 9,15 % 2,2 % 0,72 % 0,02 % 13,2 €
4 €, 2/3 13,7 % 6,4 % 3,8 % 2,8 % 0,6 % 0,1 % 17,5 €
8 €, 1/3 24,5 % 7,5 % 13,2 % 3,4 % 0,46 % 0,002 % 14,8 €
8 €, 1/2 15 % 3,9 % 6,8 % 2,9 % 1,4 % 0,07 % 16,2 €
8 €, 2/3 7,5 % 1,9 % 2,9 % 0,9 % 1,5 % 0,32 % 19,7 €
Tabuľka č. 3: Percentá výhercov, ktorí používali stratégiu progresívnych stávok a stávky na šestku
zákl. stávka a multipl. faktor hráči, ktorí prehrali všetko za menej než 30 zatočení hráči, ktorí prehrali všetko za menej než 50 zatočení hráči, ktorí prehrali všetko za menej než 75 zatočení hráči, ktorí prehrali všetko za menej než 100 zatočení
2 €, 1/3 0 0 0,8 % 4,2 %
2 €, 1/2 0 0 2,8 % 10,9 %
2 €, 2/3 0 0 8,8 % 29,4 %
4 €, 1/3 1,2 % 13,8 % 29,2 % 39,4 %
4 €, 1/2 4,1 % 25,4 % 44,3 % 56,7 %
4 €, 2/3 4,6 % 43,4 % 66,5 % 75,9 %
8 €, 1/3 36,2 % 52,8 % 63,4 % 69,6 %
8 €, 1/2 47,8 % 65,7 % 75,7 % 80,9 %
8 €, 2/3 61,3 % 80,8 % 87,3 % 90,3 %
Tabuľka č. 4: Percento hráčov, ktorí prehrali celý svoj bank za menej než 30, 50, 75 alebo 100 zatočení

Niečo je zjavné od samého začiatku. Priemerné náklady sú veľmi podobné nákladom v simuláciách stávky na stĺpec. Je to preto, že priemerné náklady závisia od celkovej stavenej sumy, ktorú typ stávky až tak neovplyvňuje.

Základné stávky majú rovnaký podiel v každej kombinácii základnej stávky a multiplikačného faktora, takže ich podiel na priemerných nákladoch je rovnaký bez ohľadu na typ stávky. Zvýšené stávky (po výhrach) majú vyššiu hodnotu v type stávky šestka, ale v porovnaní s typom stávky na stĺpec, má hráč nižšiu pravdepodobnosť, že dosiahne takéto hodnoty. Tieto dva faktory sa navzájom nulujú a priemerné náklady sa vo vzťahu k typu stávky tiež až tak veľmi nemenia.

Vyššia volatilita šestkovej stávky je zjavná na prvý pohľad, už na základe percenta hráčov, ktorí prehrajú celý svoj bank skôr, než odohrajú 30, 50, 75 a 100 zatočení. Podstatne vyššie percento hráčov neodohralo všetkých 100 zatočení, pretože tento typ stávky je jednoducho volatilnejší, a teda riskantnejší. Na druhej strane aj šance na veľkú výhru sú vyššie, preto je tento typ vhodnejší pre hráčov, ktorí sa neboja zvýšiť riziko výmenou za vyšší potenciál veľkej výhry.

Najvýhodnejšia výška stávky a multiplikačný faktor

Tak ako v prvom príklade, ani tu nie je iba jediná alternatíva, ktorá by bola pre všetkých najvhodnejšia. Alternatíva so základnou stávkou 4 eurá a multiplikačným faktorom 1/3 je vcelku zaujímavá. Je tu najvyššie percento výhercov (prekonáva ju iba kombinácia 2 eurá a 1/3, ktorú považujem za trochu nudnú) a pritom je tu stále slušná šanca na veľkú výhru. Treba však povedať, že drvivá väčšina výhercov na konci nemá nejaký veľký zisk.

Verzia, pri ktorej sa použije trošku vyšší multiplikačný faktor (4 €, 1/2), má nižší podiel celkových výhercov, ale šanca vyhrať viac než 5-násobok pôvodného banku je podstatne vyššia.

Alternatíva 8 € a 1/3 je veľmi podobná alternatíve 4 € a 1/2, v zásade s tým istým percentom výhercov a priemernými nákladmi. Rozdiel medzi týmito dvomi je, že prvá alternatíva dosahuje v strednodobom horizonte viac výhier (hráči majú na konci 2 - 10-násobok svojho pôvodného banku), zatiaľ čo druhá alternatíva má viac výhercov v kategórii 1-2-násobok a viac než 10-násobok.

Odporúčam hráčom, aby si vybrali niektorú z hore uvedených alternatív podľa toho, čo uprednostňujú, a ktorá kombinácia základnej stávky a multiplikačného faktora sa im zdá byť najvhodnejšia.

Simulácie stávky na štvoricu

Štvorica sa vzťahuje na štyri čísla, ktoré majú spoločný roh. Je to najvolatilnejšia alternatíva, ktorú som sa v tejto stratégii rozhodol otestovať, so šancou na výhru v každom kole 4/37, a s výplatou 9-násobku stavenej sumy. Pozrime sa na výsledky:

zákl. stávka a multipl. faktor % výhercov výhercovia, ktorí získali 100 - 200 € výhercovia, ktorí získali 200 - 500 € výhercovia, ktorí získali 500 - 1000 € výhercovia, ktorí získali 1000 - 5000 € výhercovia, ktorí získali vyše 5000 € priemerné náklady
2 €, 1/3 36 % 26,8 % 8,2 % 0,9 % 0,12 % 0,0016 % 7 €
2 €, 1/2 24,3 % 13,8 % 9,2 % 0,26 % 1,1 % 0,02 % 9,2 €
2 €, 2/3 13,8 % 4,4 % 8 % 0,4 % 0,9 % 0,11 % 12 €
4 €, 1/3 30,2 % 15,2 % 12,9 % 1,55 % 0,58 % 0,01 % 10,6 €
4 €, 1/2 18,5 % 8,1 % 7 % 2,6 % 0,8 % 0,08 % 12,2 €
4 €, 2/3 9 % 2,7 % 3,7 % 1,8 % 0,7 % 0,08 % 18,7 €
8 €, 1/3 18,4 % 4,4 % 8,5 % 4,3 % 1 % 0,06 % 12,8 €
8 €, 1/2 10,5 % 2,1 % 3,9 % 2,8 % 1,5 % 0,08 % 14,7 €
8 €, 2/3 4,7 % 0,8 % 0,9 % 1,9 % 0,8 % 0,34 % 19,8 €
Tabuľka č. 5: Percentá výhercov, ktorí používali stratégiu progresívnych stávok a stávky na štvoricu
zákl. stávka a multipl. faktor hráči, ktorí prehrali všetko za menej než 30 zatočení hráči, ktorí prehrali všetko za menej než 50 zatočení hráči, ktorí prehrali všetko za menej než 75 zatočení hráči, ktorí prehrali všetko za menej než 100 zatočení
2 €, 1/3 0 0 4,7 % 14,2 %
2 €, 1/2 0 0 9,6 % 24,6 %
2 €, 2/3 0 0 24,3 % 47 %
4 €, 1/3 5,7 % 27,7 % 45,3 % 53,4 %
4 €, 1/2 5,7 % 40,7 % 58,8 % 68,8 %
4 €, 2/3 16,7 % 60 % 75,9 % 84,7 %
8 €, 1/3 49,8 % 65,3 % 73,6 % 78,3 %
8 €, 1/2 63,8 % 74,8 % 83 % 87 %
8 €, 2/3 75,5 % 85 % 91,6 % 94,3 %
Tabuľka č. 6: Percento hráčov, ktorí prehrali celý svoj bank za menej než 30, 50, 75 alebo 100 zatočení

Tak ako u predošlých dvoch typov stávok, aj simulácie stávky na štvoricu mali vo výsledku veľmi podobné priemerné náklady. Sú blízko priemerným nákladom na stávku na stĺpec a šestku, čo mi pomáha dokázať spomínaný fakt.

Vo výsledkoch simulácií sa tiež jasne ukázala vyššia volatilita stávky na štvoricu. Vo všeobecnosti sa dá povedať, že výhry bývajú vyššie, ale menej časté a vyššie percento hráčov prehrá celý svoj bank, kým odohrá 100 zatočení. Je to priamy následok vyššej volatility a dá sa to očakávať.

Ak uprednostňujete vyššie výhry a nevadí vám vyššia možnosť, že všetko prehráte, môže byť pre vás tento typ stávky najvýhodnejší spomedzi všetkých, ktoré som testoval.

Najvýhodnejšia výška stávky a multiplikačný faktor

Pripomínam, že najlepšia základná stávka a multiplikačný faktor sa nedajú vybrať objektívne, pretože to ovplyvňujú preferencie každého hráča. Základné stávky 4 alebo 8 eur s najvyšším multiplikačným faktorom (2/3) sú príliš volatilné a okrem toho majú najvyššie priemerné náklady. Síce je tu slušná šanca na naozaj veľkú výhru, ale osobne si myslím, že to nestojí za vysokú možnosť, že človek všetko prehrá veľmi rýchlo.

Zaujímavo vyzerá kombinácia stávky 2 eurá a faktora 2/3. Hráč odohrá aspoň 50 kôl, aj keby nevyhral ani jedno kolo, a stále má slušnú šancu na veľkú výhru. Táto kombinácia má druhú najvyššiu šancu na výhru viac než 50-násobku pôvodného banku, prekonáva ju iba kombinácia 8 eur a 2/3, ktorú som ale vylúčil, pretože je príliš volatilná.

Kombinácia 4 eurá a 1/2 je tiež primerane volatilná, ale je tu vyššie percento výhercov a iba trochu vyššie priemerné náklady oproti predošlej kombinácii. Ak hráči použijú túto konkrétnu stratégiu, majú lepšiu šancu, že budú ziskoví, ale aj vyššiu šancu, že všetko prehrajú rýchlo, vzhľadom na vyššiu základnú stávku.

Ak vám nejde o až takú veľkú výhru a menší zisk vám stačí mohla by pre vás byť ideálna kombinácia základnej stávky 4 eurá a multiplikačného faktora 1/3. Táto kombinácia má veľmi vysoké celkové percento výhercov (viac než 30 %) a hra je vzrušujúca, pričom máte aspoň aké-také šance na veľkú výhru.

Vysvetlenie výsledkov simulácií a odporúčania

Pokúsil som sa čo najlepšie podrobne vysvetliť výsledky každej simulácie a vybrať kombinácie, ktoré považujem za najzaujímavejšie. Všetky tieto výsledky som zoradil do jednej tabuľky, aby sa dali porovnať jednotliví „šampióni" a v konečnom dôsledku vybrať najlepší.

Nech sa páči.

typ stávky, zákl. stávka a multipl. faktor % výhercov výhercovia, ktorí získali 100 - 200 € výhercovia, ktorí získali 200 - 500 € výhercovia, ktorí získali 500 - 1000 € výhercovia, ktorí získali 1000 - 5000 € výhercovia, ktorí získali vyše 5000 € priemerné náklady
stĺpec, 4 €, 1/2 37,1 % 29,3 % 7,6 % 0,2 % 0,02 % ~0 % 13,4 €
stĺpec, 4 €, 2/3 25 % 15 % 8,1 % 1,35 % 0,6 % 0,02 % 17,6 €
stĺpec, 8 €, 1/2 30.3 % 14,7 % 14,1 % 1,3 % 0,12 % ~0 % 19,6 €
stĺpec, 8 €, 2/3 17 % 6,1 % 7,6 % 2,3 % 1 % 0,05 % 23 €
šestka, 4 €, 1/3 35,7 % 21,5 % 13,4 % 0,77 % 0,11 % ~0 % 11,2 €
šestka, 4 €, 1/2 24,5 % 12,4 % 9,15 % 2,2 % 0,72 % 0,02 % 13,2 €
šestka, 8 €, 1/3 24,5 % 7,5 % 13,2 % 3,4 % 0,46 % 0,002 % 14,8 €
štvorica, 2 €, 2/3 13,8 % 4,4 % 8 % 0,4 % 0,9 % 0,11 % 12 €
štvorica, 4 €, 1/3 30,2 % 15,2 % 12,9 % 1,55 % 0,58 % 0,01 % 10,6 €
štvorica, 4 €, 1/2 18,5 % 8,1 % 7 % 2,6 % 0,8 % 0,08 % 12,2 €
Tabuľka č. 7: Percentá výhercov, ktorí používali stratégiu progresívnych stávok
typ stávky, zákl. stávka a multipl. faktor hráči, ktorí prehrali všetko za menej než 30 zatočení hráči, ktorí prehrali všetko za menej než 50 zatočení hráči, ktorí prehrali všetko za menej než 75 zatočení hráči, ktorí prehrali všetko za menej než 100 zatočení
stĺpec, 4 €, 1/2 0,03 % 2,5 % 10,5 % 19,5 %
stĺpec, 4 €, 2/3 0,12 % 8,3 % 27,6 % 42,7 %
stĺpec, 8 €, 1/2 15,9 % 34,2 % 48,2 % 57 %
stĺpec, 8 €, 2/3 27,5 % 53,4 % 68,1 % 75,6 %
šestka, 4 €, 1/3 1,2 % 13,8 % 29,2 % 39,4 %
šestka, 4 €, 1/2 4,1 % 25,4 % 44,3 % 56,7 %
šestka, 8 €, 1/3 36,2 % 52,8 % 63,4 % 69,6 %
štvorica, 2 €, 2/3 0 0 24,3 % 47 %
štvorica, 4 €, 1/3 5,7 % 27,7 % 45,3 % 53,4 %
štvorica, 4 €, 1/2 5,7 % 40,7 % 58,8 % 68,8 %
Tabuľka č. 8: Percento hráčov, ktorí prehrali celý svoj bank za menej než 30, 50, 75 alebo 100 zatočení

Vyradené alternatívy

Po podrobnom preskúmaní týchto kombinácií som sa rozhodol vyradiť nasledujúce:

 • Stĺpec, 4 €, 1/2 - Percento výhercov je najvyššie, ale výhry sú príliš malé na to, aby som mohol túto kombináciu komukoľvek odporúčať. Kombinácia šestka, 4 €, 1/3 je podľa mňa podstatne lepšia. Má trochu menší celkový podiel výhercov, ale hráči majú aspoň šancu na slušné výhry, okrem toho, že aj priemerné náklady sú nižšie.
 • Stĺpec, 4 €, 2/3 - Táto kombinácia je príliš priemerná a v ničom nevyniká a isto si dokážete nájsť lepšiu alternatívu podľa vašich preferencií.
 • Stĺpec, 8 €, 1/2 - Aj výhry sú v tejto kombinácii dosť nízke, ale hlavný dôvod, prečo ju neodporúčam, sú relatívne vysoké priemerné náklady. Okrem toho je tu vysoká šanca, že sa vám minie bank, ešte než odohráte 100 kôl.
 • Stĺpec, 8 €, 2/3 - Všetko, čo som uviedol pri predošlej kombinácii, platí aj tu, ale negatíva (náklady, šanca, že všetko rýchlo prehráte) sú ešte výraznejšie.
 • Šestka, 8 €, 1/3 - Percento hráčov, ktorí prehrajú všetko, než odohrajú 30, 50, 75 alebo 100 zatočení, je jednoducho príliš vysoké.

Všimnite si: Ja som síce tieto kombinácie vyradil, ale to neznamená, že by pre vás nemohli byť výhodné. Vaše preferencie môžu byť iné než moje, takže sa nemusíte obávať využiť hociktorú z alternatív, ak sa vám osobne zdá najlepšia.

Môj najlepší výber pre túto stratégiu

Vyradil som všetky stávky na stĺpec a jednu kombináciu so šestkou. Čiže ostáva 5 možných kombinácii, ktorú z nich teda odporúčam? Myslím si, že najlepšie parametre v tejto stratégii (spomedzi tých, ktoré som testoval v simuláciách) :

 • šestka, 4 €, 1/3 - Toto je, podľa mňa, najlepšia alternatíva pre hráčov, ktorí nechcú hrať s až takým vysokým rizikom. Šance, že uhrajú zisk, sú 35,7 % a dokonca je tu malá šanca, že vyhrajú viac než 10-násobok pôvodného banku. 39,4 % hráčov sa nepodarí odohrať všetkých 100 kôl hry, čo môže vyzerať ako vysoký podiel, ale je to vlastne druhé najnižšie percento spomedzi 9 zvolených kombinácii v predošlej tabuľke.
 • štvorica, 2 €, 2/3 - Ak vás láka riziko a chcete vyskúšať šťastie a mať šancu na veľkú výhru, táto stratégia je na to najlepšia. Iba 13,8 % hráčov má na konci viac peňazí než na začiatku, ale je tu šanca 1,01%, že vyhráte viac než 10-násobok pôvodného banku a dokonca šanca 0,11 %, že na konci budete mať viac než 50-násobok pôvodného banku. To znamená, že máte slušnú šancu naozaj veľkú výhru pri priemerných nákladoch iba 12 % pôvodného banku. Táto kombinácia je matematický skvelá pre hráčov, ktorí chcú vysoké riziko a ako-tak spoľahlivý hrací čas, ale pre niektorých hráčov môže byť trochu nudná, keďže základná stávka je nízka. Ak to aj vy vidíte takto, odporúčam vám, aby ste si pozreli nižšie uvedenú alternatívu štvorica, 4 €, 1/2.

Ďalšie možnosti

Ak ste si všetky alternatívy pozorne prešli, určite ste si všimli, že som nespomenul tieto 3 kombinácie:

 • šestka, 4 €, 1/2 - Táto kombinácia má vo všetkých ohľadoch slušný podiel výhercov, a dokonca aj relatívne vysokú šancu, že vyhráte viac než 10-násobok pôvodného banku. No v žiadnom ohľade nie je výnimočná, preto som ju nezaradil do svojich odporúčaní.
 • štvorica, 4 €, 1/3 - Táto kombinácia má najnižšie priemerné náklady a vysokú šancu na zisk, ale zisk býva relatívne nízky. Bola by to skvelá stratégia pre hráčov, ktorí nemajú veľmi radi riziko, ale možnosť, že minú všetky peniaze pred odohraním 100 zatočení je pre túto kategóriu hráčov trochu privysoká.
 • štvorica, 4 €, 1/2 - Toto je skvelá alternatíva kombinácie štvorica, 2 €, 2/3, ktorú som už spomínal, keďže je tu vyšší podiel výhercov, ale nižšia možnosť naozaj veľkej výhry. Matematicky je trochu horšia, ale možno ju uprednostnia hráči, ktorým ide o viac vzrušenia a ktorí sú ochotní použiť horšiu stratégiu, aby sa lepšie zabavili.

Tieto alternatívy vôbec nie sú zlé, ale podľa mňa nie až také dobré, ako tie dve pred nimi. Sú niekde medzi dvomi najlepšími kombináciami parametrov. Podľa vašich preferencií si možno vyberiete jednu z týchto alternatív, a nie tie, ktoré som vybral ja, takže si ich určite všetky preštudujte.

A ak chcete ešte vyššiu volatilitu, nezabudnite si pozrieť aj stratégiu obráteného Martingale, v ktorej si stavíte naraz všetko, čo ste v predošlom kole vyhrali. Je to stratégia všetko alebo nič, ale tiež matematicky skvelá a možno pre vás preferovaná alternatíva.

Záver

Ako vidíte na základe výsledkov jednotlivých kombinácií, stratégia progresívnych stávok môže mať naozaj zaujímavé výsledky. Ak hľadáte stratégiu, ktorá má dobre vyvážené riziko a šancu na veľkú výhru, berte do úvahy túto stratégiu ako štandardný spôsob hrania rulety.

Stratégia progresívnych stávok je jednou zo stratégií predstavených v článku o hlavných ruletových stratégiách. Existujú aj ďalšie skvelé stratégie, ktoré sa možno viac hodia k vášmu hernému štýlu a preferenciám. Žiadna z nich vám neumožní zázračne poraziť ruletu, ale je dobré poznať alternatívy, aby ste sa mohli kvalifikovane rozhodnúť.

Chcel by som vyzdvihnúť, že všetky zvolené kombinácie a odporúčania vychádzajú z mojich osobných preferencií, aj keď vy možno uprednostníte niečo iné. Ja skôr obetujem najlepšiu výkonnosť za trochu vzrušenia, ale viem, že mnohí hráči majú opačný postoj.

Dúfam, že táto príručka k ruletovej stratégii bola užitočná a pomohla vám nájsť si preferovaný spôsob hry.

Považovali by to niektorí vaši známi za užitočné?

Zdieľajte tento článok a dajte im vedieť.

flash-message-news
Kasíno Guru Novinky – Sledujte denné správy zo sveta hazardných hier
Prihláste sa k odberu našich noviniek pre najnovšie bonusy bez vkladu, nové automaty a ďalšie novinky