Bežne problematické oblasti v online hazarde a ako by k nim kasína mali pristupovať

Myslíme si, že hranie hazardných hier by malo byť férové. A hoci to predpokladá aj to, že hráči budú konať férovo a bez nekalých úmyslov, je prevažne zodpovednosťou kasín dbať o to, aby hazard bol pre hráčov férový a bezpečný.

Keď sme robili recenzie kasín a riešili sťažnosti hráčov, videli sme prakticky všetky druhy konfliktov medzi kasínami a hráčmi a to nám pomohlo vytvoriť si jednoznačný názor na to, čo by kasína mali a nemali robiť v situáciách, ktoré sa vyskytujú často.

S konkrétnymi situáciami a našimi odporúčaniami na riešenie každej z nich sa budeme zaoberať neskôr v tomto článku, ale je dôležité si najprv definovať dva pojmy – „férové kasíno" a „férové a bezpečné kasíno".

Všimnite si: Tieto pojmy môžu mať v rôznych kontextoch rôzny význam, ale na účely tohto článku platia nasledujúce definície.

Definícia férových kasín

„Férové" kasíno je online kasíno, ktoré:

 • vypláca všetky legitímne výhry,
 • nemá vo svojich podmienkach žiadne neférové klauzuly (viac ďalej v článku),
 • nepoužíva zavádzajúce praktiky, aby hráčov nachytalo,
 • uplatňuje vylúčené krajiny (nepovoľuje hráčom z týchto krajín, aby si v kasíne vytvorili účet alebo aby hrali z vylúčených krajín) a vylúčené bonusy (dáva bonusy iba oprávneným hráčom).

Aj kasína, ktoré majú férové pravidlá a dobrý prístup k hazardu, môžu pre hráčov občas skrývať isté nástrahy. V niektorých prípadoch možno hráči nepoznajú niektoré pravidlá a porušia ich neúmyselne, hoci pravidlá samy o sebe sú podľa nás férové. Preto sme presvedčení, že kasína by mali všetky pravidlá uplatňovať pomocou technológie, aby zabránili hráčom, dostať sa do problémov omylom.

PRÍKLAD:

Čo to znamená „technologicky uplatňované pravidlá"? Znamená to, že ak má kasíno, napríklad, pri hraní s bonusovými peniazmi obmedzenú výšku maximálnej stávky na 5 dolárov, nemalo by hráčom povoliť staviť si vyššie stávky než 5 dolárov. Systém kasína by nemal prijať stávky, ktoré sú vyššie, čiže hráči by nemohli omylom porušiť pravidlo, o ktorom možno nevedia.

Keďže jedným z našich cieľov je aktívne prispievať k zlepšeniu celkovej kvality online kasín, rozhodli sme sa, že začneme používať pojem „férové a bezpečné kasíno", čím definujeme online kasína, ktoré robia viac než tie, ktoré sú „iba" férové. Dá sa to dosiahnuť tak, že uplatňujú svoje pravidlá, ako sme hore uviedli.

Nie mnohé kasína sa aktuálne dajú nazvať „férovými a bezpečnými" podľa našich kritérií, ale dúfame, že ich počet sa v budúcnosti zvýši a že jedného dňa to azda bude štandardom pre všetky kvalitné online kasína.

Definícia férových a bezpečných kasín

„Férové a bezpečné" kasína sú tie, ktoré spĺňajú všetky kritériá „férových" kasín a tiež prijali opatrenia, ktoré bránia hráčom omylom urobiť niečo proti pravidlám alebo proti svojim záujmom.


„Férové a bezpečné" kasína by preto mali hráčom zabrániť, aby omylom porušili ich pravidlá, podmienky bonusov, alebo aby urobili čokoľvek iné, čo by mohlo ohroziť peniaze na ich hráčskych účtoch. „Férové a bezpečné" kasína by konkrétne mali:

 • uplatňovať maximálnu výšku stávky, vylúčené hry a iné podmienky bonusov,
 • varovať hráčov, ak idú spraviť niečo, čo je proti ich vlastnému záujmu (napríklad by si chceli vziať ďalší bonus, čím by anulovali výhry z predošlého),
 • pri zakladaní účtu kontrolovať, či tam hráč už nemá iný účet (navrhujeme kontrolovať v databáze kombináciu mena nového hráča a jeho dátumu narodenia a zobraziť varovanie, ak sa už v databáze nachádza. Viac informácií nasleduje).

Je tiež dôležité povedať, že toto neznamená, že kasína, ktoré považujeme za „iba" férové, nie sú dobré. Existuje množstvo férových kasín, ktoré ponúkajú skvelé služby a sú voči hráčom čestné. Kasína, ktoré považujeme za „férové a bezpečné" len urobili v ochrane hráčov niečo naviac.

Všimnite si: Pojem „bezpečné kasína" sa často používa aj vo vzťahu k zodpovednému hraniu hazardných hier a k patologickým hráčom. Isté veci z tohto článku sa týkajú aj tých oblastí, ale pojem „bezpečné" v našom kódexe férového hrania môže mať iný význam než v výlučne kontexte zodpovedného hrania.

Čo by kasína mali a nemali robiť

Pozrime sa na to, čo by kasína mali a nemali robiť. Je to komplexná téma, keďže si myslíme, že väčšina zodpovednosti by mala byť na strane kasína, ktoré ponúka online hazardné hry a hráči by nemali krvopotne sledovať každý svoj krok, len aby náhodou nespravili nejakú chybu.

Nižšie nájdete viaceré problematické oblasti, ktoré sme sa rozhodli zahrnúť do tohto článku. Na základe našich skúseností s riešením hráčskych sťažností sú to oblasti, kde vzniká najviac nezhôd medzi kasínami a ich hráčmi:

 1. Skryté a predátorské pravidlá
 2. Výherné limity
 3. Pravidlá maximálnej stávky
 4. Limity výberu
 5. Vylúčené krajiny
 6. Vylúčené bonusy
 7. Spiace účty
 8. Vzorce stávkovania
 9. Bonus hunting
 10. Samovylúčenie
 11. Verifikácia hráča a duplicitné účty
 12. Uplatňovanie pravidiel
 13. Transparentnosť

Všimnite si: Keby kasína dokonale riešili všetko v tejto časti, tak by, podľa nás, prestali existovať opodstatnené sťažnosti súvisiace s hazardom na internete, snáď okrem veľmi malého počtu tých, ktoré sa týkajú skôr okrajových záležitostí.

1. Skryté a predátorské pravidlá

Každé kasíno má svoje vlastné všeobecné podmienky (VOP), ktoré upravujú vzťah medzi hráčom a kasínom ako aj práva a povinnosti oboch strán. Niektoré kasína však uplatňujú aj pravidlá, ktoré nemajú uvedené vo VOP (skryté pravidlá), alebo zahŕňajú pravidlá, ktoré sú v rozpore s konceptom férového hazardu a slúžia na zneužívanie hráčov (predátorské pravidlá).

Pohľad kasína

Je niekoľko možných dôvodov, prečo existujú skryté a predátorské pravidlá:

 • Niektoré kasína uplatňujú predátorské pravidlá, alebo skrývajú niektoré svoje pravidlá omylom. Nie je to veľmi bežné, ale niektoré stránky s hazardnými hrami možno niečo takéto robia a ani o tom nevedia, neuvedomujú si, že ich pravidlá sú voči hráčom neférové, alebo že skrývajú niečo, čo by malo byť verejne dostupné.
 • Niektoré kasína uplatňujú skryté pravidlá alebo si vytvárajú predátorské pravidlá, aby sa chránili proti istým situáciám a hráčom. Záleží im na vlastnej ochrane a nie veľmi sa zaujímajú o to, ako ich pravidlá ovplyvňujú hráčov.
 • Niektoré kasína skrývajú pravidlá úmyselne alebo majú vo svojich VOP predátorské pravidlá, aby ošklbali hráčov a zvýšili svoje zisky.

Pohľad hráča

Veľmi málo hráčov si pred založením účtu v kasíne prečíta jeho VOP, väčšina hráčov VOP nečíta. Aj hráči, ktorí si prečítajú VOP, sa väčšinou zamerajú iba na niektoré časti podmienok, napríklad na vylúčené krajiny.

Hráči od kasín očakávajú, že budú dodržiavať isté osvedčené praktiky, a preto nepovažujú za potrebné čítať úplne všetko Neočakávajú, že by vo VOP mohli byť predátorské pravidlá. Keďže niektorí hráči sú možno v online hazarde neskúsení, nemusia si všimnúť, že niektoré pravidlá sú predátorské, aj keď si celé VOP prečítajú.

Všimnite si: Veľmi málo hráčov si prečíta celé VOP, okrem bonus hunterov, ktorí si obyčajne prečítajú všetko, aby zistili, či dokážu bonusy daného kasína nejako zneužiť.

Okrem toho, ak sa kasíno snaží uplatniť pravidlo, ktoré nemá vo svojich VOP (skryté pravidlo), nie je možné, aby hráč o tomto pravidle vedel vopred. Nedá sa očakávať, že hráči budú dodržiavať pravidlá, o ktorých ani nevedia, pretože sú skryté.

Naša pozícia

Netolerujeme skryté ani predátorské pravidlá, pretože sú voči hráčom neférové a stavajú ich do nevýhodnej pozície. Ak si počas nášho recenzovania všimneme takéto pravidlá, alebo ak nás na ne upozorní hráč v sťažnosti, znížime hodnotenie reputácie kasína a pokúsime sa kasíno primäť k tomu, aby sa začalo správať férovo, ak je to v našich možnostiach.

Pri rozhodovaní o tom, či je nejaké pravidlo predátorské, sa spoliehame na vlastný úsudok a skúsenosť, ako aj na osvedčenú prax v online hazardných hrách, ktorú veľmi dobre poznáme.

VOP by mali byť naformulované jasne, aby im hráči ľahko a presne porozumeli. Celý systém by mal byť nastavený tak, aby neumožňoval hráčom nevedomky porušiť VOP. Všetky pravidlá by mali byť uvedené na jednom mieste (vo VOP) a nemali by byť neférové alebo predátorské (viď príklady skrytých a predátorských pravidiel ďalej v článku).

Naše odporúčania kasínam

Každé pravidlo, ktoré musia hráči dodržiavať, by malo byť uvedené vo všeobecných podmienkach (VOP) kasína, alebo v podmienkach bonusu pri každom bonuse. Kasíno by sa nikdy nemalo snažiť uplatňovať pravidlá, ktoré nie sú zverejnené, keďže hráči sa nemajú ako o nich dozvedieť.

Okrem toho by všetky pravidlá mali byť v súlade s fair play. Väčšina hráčov pred založením účtu nečíta všeobecné podmienky, takže sami si predátorské pravidlo nevšimnú. Pomôžte im hrať hazardné hry bezpečne tak, že budete uplatňovať iba férové pravidlá. Dbajte o to, aby VOP boli jednoduché a ľahko sa dali dodržiavať a nesnažte sa vymyslieť pravidlá, ktoré sa dajú zneužiť proti hráčom, ktorí neurobili nič zlé.

Pamätajte, že férové prostredie je dobré aj pre kasínový biznis. Je v záujme kasína zachovať si hráčov, ktorí aktívne hrajú. Ak sa hráči stretnú s neférovým postupom voči nim, prestanú na danej stránke kasína hrať. No a keď sa rozšíria informácie o zlých skúsenostiach hráčov, hráči sa skôr zaregistrujú v iných kasínach.

Príklady skrytých a predátorských pravidiel

Aby sme lepšie ilustrovali skryté a predátorské pravidlá a pomohli vám ich pochopiť, nižšie uvádzame niekoľko príkladov týchto neférových praktík spolu s našim komentárom.

Príklad č. 1 Maximálna výhra na základe vloženej sumy.

„Ak hráčov akumulovaný vklad neprekročí 200 €, má hráč nárok iba na desaťnásobok posledného vkladu. Táto maximálna vyplácaná suma sa uplatní aj v prípadoch, keď hráč vložil ďalšie peniaze, čo podľa výlučného uváženia kasína urobil iba preto, aby prekročil sumu akumulovaného vkladu 200 €."

Príklad č. 2 Maximálna výhra na základe vloženej sumy.

„Ak výber prekročí desaťnásobok sumy pôvodného vkladu, zvyšok sumy sa zruší a zostatok klesne na 0."

Tieto dva príklady sú voči hráčom jednoznačne neférové. Nemá zmysel obmedzovať sumu, ktorú si hráč môže vybrať, ak nehrá s bonusovými peniazmi. Akceptujeme podmienky bonusu, ktoré obmedzujú maximálnu hotovosť z bonusovej hry, ale keďže hore spomínané príklady sa netýkali bonusov, sú jednoznačne neférové a predátorské.

Príklad č. 3 Skrývanie pravidiel v často kladených otázkach (FAQs) alebo inde.

„Ak používate alebo navštevujete ktorúkoľvek časť webstránky (kasíno skryté); alebo si otvoríte na webstránke účet, súhlasíte, že budete dodržiavať: Všeobecné podmienky; Pravidlá ochrany súkromia; Zodpovedné hranie, Často kladené otázky, všetky pravidlá hier; Pravidlá bonusov, špeciálnych kampaní a turnajov, organizovaných na webstránke."

Ako sme už spomínali, všetky pravidlá, ktoré musia hráči dodržiavať, by mali byť uvedené spolu vo VOP. Isté výnimky sú pochopiteľné, napríklad podmienky bonusu, pravidlá ochrany súkromia a podobne, ale skrývanie pravidiel v často kladených otázkach, kde ich nikto neočakáva, je jednoznačne neférové a zavádzajúce.

Príklad č. 4 Zrušenie výhier, ktoré prekračujú limit výberu.

„Maximálny povolený výber za mesiac: 3000 €/£
Ak výber prekročí túto sumu, zvyšok sumy sa zruší a zostatok klesne na 0."

Odhliadnuc od toho, že limit výberu v tomto príklade je príliš nízky, je druhá informácia o to viac poburujúca. Jedna vec je vyplatiť hráčovi iba istú sumu za mesiac, ale je niečo celkom iné (a extrémne predátorské), zadržať všetky peniaze nad tento limit, ak si hráč požiada o väčší výber.

Požiadavky na „férové" a „férové a bezpečné" kasína

Na to, aby náš tím recenzentov klasifikoval kasíno ako „férové" alebo „férové a bezpečné", nesmie vo VOP nájsť žiadne predátorské pravidlá a všetky pravidlá kasína musia byť jasne uvedené vo VOP (alebo v podmienkach bonusov, ak sa pravidlá týkajú bonusov). Jednoducho, nie sú povolené žiadne skryté ani predátorské pravidlá.

2. Výherné limity

Niektoré kasína uplatňujú výherné limity, ktoré v jednom kole hry alebo v určenom čase hráčom povoľujú vyhrať iba obmedzenú sumu peňazí. Výherné limity sa dajú vypočítať a uplatňovať rôzne:

 • Výhra v hernom kole: Limitovaná výhra v hernom kole umožňuje hráčovi, aby na jedno zatočenie hracieho automatu, rulety alebo v hernom kole inej hry vyhral iba istú sumu.
 • Celková suma výhier v danom časovom úseku: Tento typ výherného limitu sa uplatňuje na celkovú sumu jednotlivých výhier v istom období (väčšinou v priebehu dňa). Prehry sa nezohľadňujú.
 • Čistá výhra v danom časovom úseku: Toto obmedzuje celkovú sumu, ktorú hráči môžu vyhrať v istom časovom úseku (väčšinou v priebehu jedného dňa). Zohľadňujú sa aj prehry.

Okrem rôznych typov výherných limitov pristupuje každé kasíno k tejto veci inak. Niektoré kasína možno uplatnia výherný limit ihneď po výhre, iné zas začnú vec riešiť, až keď hráč požiada o výber.

Príklad:

Kasíno má výherný limit 100 000 € na jedno kolo hry. Ak sa hráčovi podarí vo veľmi úspešnom bonusovom kole na hracom automate vyhrať 150 000 €, smie si nechať iba 100 000 € a zvyšných 50 000 € ostane kasínu.

Všimnite si: V niektorých krajinách výherné limity vyžaduje legislatíva a lokálne predpisy. V takomto prípade s tým kasíno nemôže nič urobiť, ak si chce zachovať licenciu a legálne fungovať.

Výherné limity a progresívne jackpoty

Treba spomenúť aj prepojenie medzi výhernými limitmi a progresívnymi jackpotmi. Progresívne jackpoty fungujú inak než bežné výhry v kasíne. Vo všeobecnosti ich vypláca poskytovateľ hry, ktorý vytvoril hru, v ktorej hráč vyhral jackpot, a nie kasíno, v ktorom sa hráčovi podarilo vyhrať.

Po progresívnej výhre poskytovateľ hry prevedie peniaze šťastnému výhercovi, pričom kasíno funguje ako sprostredkovateľ. Preto nemá význam (vo väčšine prípadov) , aby kasíno uplatňovalo na tieto výhry výherný limit. Ak to robí, posiela výhercovi iba časť peňazí a v podstate si zvyšok nechá pre seba. Niektorí poskytovatelia hier preto s kasínami podpíšu dohodu, na základe ktorej si kasíno nemôže nechať legitímne vyhrané progresívne výhry a musí hráčovi všetko vyplatiť.

Všimnite si: Existuje niekoľko výnimiek, pri ktorých veľké skupiny kasín majú svoje vlastné progresívne jackpoty. Tieto prípady sú, samozrejme, odlišné.

Pohľad kasína

Ak kasína uplatňujú výherný limit, pretože to od nich vyžaduje legislatíva a predpisy, nedá sa s tým nič robiť, čiže im to nemôžeme mať za zlé. No mnohé kasína obmedzujú výhry hráčov z vlastnej vôle, bez toho, že by to od nich regulátor vyžadoval.

Kasína používajú výherný limit, aby sa chránili proti veľkým výhram, ktoré by mohli ohroziť ich hotovostné toky a ziskovosť'. Neočakávane veľká výhra by mohla ohroziť existenciu menších kasín s obmedzenými hotovostnými tokmi, preto výherný limit v tomto kontexte má zmysel, ak je dostatočne vysoký. No napriek tomu ho neschvaľujeme, pretože v zásade znevýhodňuje hráčov.

Veľmi nízke výherné limity (povedzme menej než 10 000 €) sú jednoznačne určené na to, aby obrali hráčov a zvýšili zisky kasína.

Pohľad hráča

Väčšina hráčov o výherných limitoch nevie. Očakávajú, že si budú môcť ponechať celú svoju výhru, bez ohľadu na jej výšku. Je zdrvujúce, ak chce kasíno hráčovi vziať veľkú časť jeho výhry, lebo si uplatní výherný limit, o ktorom hráč možno ani netuší.

Je pravda, že väčšiny hráčov sa výherný limit nedotkne, ak nie je príliš nízky. Preto niektorým hráčom, ktorí o výherných limitoch vedia, na limitoch až tak nezáleží, za predpokladu, že sú podstatne vyššie než sumy, ktoré zvyčajne vyhrávajú. Samozrejme, ich postoj by sa veľmi rýchlo zmenil, ak by sa im podarilo vyhrať viac než je výherný limit.

Ľahostajnosť niektorých hráčov však nemení nič na tom, že výherné limity sú pre hráčov obmedzujúce a efektívne znižujú výplatný pomer niektorých hier (aspoň pri istých výškach stávok), keďže najvyššiu výhru v dôsledku výherného limitu nie je možné dosiahnuť.

Naša pozícia

Ak legislatíva alebo lokálne predpisy vyžadujú výherné limity, tolerujeme ich. Akceptujeme ich ako nevyhnutné zlo. Chceli by sme, aby sa prestali uplatňovať, ale chápeme, že kasína musia dodržiavať predpisy.

Ak kasíno uplatňuje výherný limit, ktorý legislatíva nevyžaduje, pristupujeme k tomu inak. Ak dobrovoľný výherný limit daného kasína (teda ho nevyžaduje legislatíva), je veľmi vysoký (napríklad 500 000 €), síce ho neschvaľujeme, ale vieme ho tolerovať, pokiaľ sa neuplatňuje na výhry progresívnych jackpotov.

Ak kasíno z vlastnej vôle uplatňuje nižší výherný limit, znižujeme mu hodnotenie reputácie a varujeme hráčov pred reštriktívnym výherným limitom v tomto kasíne.

Všimnite si: Uplatňovanie výherných limitov na progresívne jackpoty nie je nikdy akceptovateľné. Ak to kasíno robí, v podstate oberá o peniaze hráča alebo poskytovateľa, ktorý vytvoril hru, kde hráč jackpot vyhral. Pri recenzovaní a hodnotení kasín to berieme veľmi vážne.

Naše odporúčania kasínam

Namiesto uplatňovania svojvoľných výherných limitov, odporúčame znížiť maximálnu povolenú výšku stávky. To účinne zníži sumy, ktoré môžu hráči vyhrať (a preto to funguje ako výherný limit), a herná matematika pritom ostane zachovaná, preto to nie je voči hráčom neférové. Kasíno by nemalo nechať hráčov staviť si sumy, ktoré by teoreticky mohli viesť k výhram, ktoré si kasíno nemôže dovoliť vyplatiť.

Kasíno by vôbec nemalo limitovať výhry z progresívnych jackpotov. Nevypláca ich kasíno, takže nemá zmysel, aby kasíno obmedzovalo ich výšku, pokiaľ to nevyžaduje regulátor.

3. Pravidlo maximálnej stávky v bonusovej hre

Väčšina kasín hráčom, ktorí hrajú s bonusovými peniazmi, limituje maximálnu výšku stávky. Toto pravidlo sa pravdepodobne zaviedlo, aby sťažilo zneužívanie bonusov. Bez pravidla maximálnej stávky by hráči, ktorí chcú zneužiť bonus, mohli z kasína získať bonus a pokúsiť sa rýchlo ho znásobiť tak, že si stavia vysoké sumy. Ak sa im to podarí, znásobená suma by im pomohla ľahko splniť podmienky pretočenia a vybrať si výhru. Pravidlo maximálnej stávky je preto dobré pravidlo, ktoré bráni najvypuklejším prípadom bonus huntingu pri vysokej volatilite.

Príklad:

Hráč, ktorý hrá s bonusom a maximálnou stávkou 5 €, nemôže staviť viac než túto sumu. Ak hráč pravidlo poruší, môže mu kasíno vziať bonus alebo výhru.

Pohľad kasína

Pravidlo maximálnej stávky je v brandži online hazardu štandard, ktorý kasína používajú, aby sa chránili pred bonusovými podvodníkmi. Kasína preto s dôverou používajú toto pravidlo a kontrolujú stávkovú históriu hráčov, ktorí hrali s bonusom a požiadali o výber.

Väčšina kasín svoje pravidlo maximálnej stávky neuplatňuje technologicky. Znamená to, že hráči môžu dať vyššie stávky, než majú podľa pravidiel bonusu povolené, takže si výšky stávok musia pozorne strážiť sami.

Pohľad hráča

Mnohí hráči v online kasínach o tomto pravidle vedia a dávajú si pozor, aby ho neporušili, keď hrajú s bonusovými peniazmi.

No stále je mnoho hráčov, ktorí o tomto pravidle maximálnej stávky nevedia. Títo hráči by ho nevedomky mohli porušiť. Stáva sa to často po veľkej výhre, keď hráč prirodzene chce zvýšiť svoje stávky, keďže má viac v banku. V takejto situácii sa hráči cítia podvedení, ak im výhru neskôr vezmú, lebo si neuvedomovali, že robia niečo zlé.

Hráči nechcú puntičkársky čítať celé VOP a ešte si sledovať výšky stávok, aby omylom nestavili viac, než je povolená stávka. Väčšina z nich bude pravidlo dodržiavať, ak bude dobre viditeľné pri vstupe do kasína, v hre samotnej alebo na výraznej časti stránky či reklamy, ktorá ich informuje o bonuse.

Naša pozícia

Pravidlo maximálnej stávky vlastne je štandardom v brandži, rovnako ako skutočnosť, že kasíno má právo zhabať hráčovu výhru z bonusovej hry, ak toto pravidlo poruší. Nechceme ísť proti štandardom v brandži, že by sme penalizovali kasína, ktoré proti hráčom z času na čas uplatňujú pravidlo maximálnej stávky.

No na druhej strane si myslíme, že by sa toto pravidlo malo uplatňovať softvérovo, čiže softvér kasína alebo webstránky by nemal hráčom umožniť staviť si viac než je limit. Je to jedna z našich požiadaviek na „férové a bezpečné kasína".

Ak uplatňovanie prostredníctvom softvéru nie je možné, treba každý prípad posúdiť zvlášť, aby boli potrestaní iba tí hráči, ktorí pravidlo porušili vedome a systematicky, aby získali výhodu.

Okrem toho by mala byť jasne zobrazená maximálna výška stávky, ideálne pri vstupe do kasína alebo priamo v hrách (ak je to možné) alebo na výraznom mieste na stránke alebo v reklame, ktorá informuje o bonuse, a nemala by byť iba „skrytá" v pravidlách bonusovej hry. Je bežnou praxou uvádzať maximálnu stávku nielen v pravidlách bonusov, ale oceňujeme, ak im kasína dajú väčší priestor, aby sa ľahšie dodržiavali.

Naše odporúčania kasínam

V ideálnom prípade by kasína mali svoje pravidlá maximálnej stávky uplatňovať pomocou softvéru, a teda neumožňovať hráčom, aby si stavili vyššie sumy. Prakticky by to predišlo všetkým sťažnostiam hráčov, ktoré súvisia s pravidlom maximálnej stávky, keďže by ho hráči jednoducho nemohli porušiť.

Ak sa nedá uplatniť pravidlo maximálnej stávky, lebo kasíno funguje na softvéri tretej strany, ktorý to nepodporuje (alebo z hocijakého iného dôvodu), malo by kasíno dôsledne posúdiť každý prípad osobitne. Niektorí hráči porušia pravidlo neúmyselne, napr. na hracom automate omylom kliknú na tlačidlo „max bet". Bolo by nefér trestať ich za to, najmä ak v herných kolách, kde si stavili nadlimitné stávky, nič nevyhrali.

Požiadavky na férové a bezpečné kasína

Aby náš tím recenzentov mohol kasíno kvalifikovať ako „férové a bezpečné", musí uplatňovať pravidlo maximálnej stávky v bonusovej hre. Znamená to, že systém kasína musí hráčom zabrániť, aby si stavili stávku vyššiu, než je limit.

4. Limity výberu

Limit výberu obmedzuje, koľko si hráči môžu vybrať za určité obdobie. Limity sa môžu líšiť podľa spôsobu platby, ale vždy existuje nejaký limit na to, koľko si hráč môže v danom časovom úseku (t.j. v priebehu, dňa, týždňa alebo mesiaca) vybrať.

Limit výberu môže spôsobiť, že sa hráčovi veľká výhra nevyplatí naraz, ale postupne v menších splátkach v priebehu dlhšieho obdobia.

Všimnite si: Niekedy sa nízke limity výberu (alebo pomalšie výbery) uplatňujú nie preto, že by to kasíno chcelo, ale preto, že to vyžadujú externé faktory, napríklad legislatíva, dostupné spôsoby platby a podobne. Keď posudzujeme limity výberu v danom kasíne, považujeme tieto faktory za poľahčujúce okolnosti.

Pohľad kasína

Kasina zvyčajne používajú limity výberu, aby chránili svoj tok hotovosti, t.j. aby sa vyhli tomu, že budú musieť veľkú výhru vyplatiť naraz a aby predišli finančným ťažkostiam firmy.

Pohľad hráča

Hráči si zvyčajne chcú vybrať celú svoju výhru naraz, bez ohľadu na jej výšku. Vklady sú často neobmedzené a okamžité, takže hráči nechápu, prečo by mali čakať na vyplatenie svojich výhier, čo môže v prípade veľkej výhry a nízkeho limitu výberu trvať aj niekoľko mesiacov.

Naša pozícia

V najlepšom prípade by limity výberu nemali existovať. No vieme, že sa vždy budú uplatňovať, takže ich akceptujeme ako súčasť ekosystému online hazardu, ak sú dostatočne vysoké. Ak sú príliš obmedzujúce, znižujeme danému kasínu naše hodnotenie reputácie.

Naše odporúčania kasínam

Hráči by si mali môcť vybrať svoje výhry, aj vysoké, v primeranom čase. Podľa nás by limity výberu mali byť aspoň 10 000 eur mesačne, ale čím vyššie, tým lepšie. Čokoľvek nižšie môže byť pre hráčov príliš obmedzujúce.

Limity výberu by sa nemali uplatňovať na výhry progresívnych jackpotov, pretože ich nevypláca kasíno.

Všimnite si: Ak si hráč nemôže vybrať výhru naraz, pretože sa uplatňuje limit na použitý spôsob platby, odporúčame prediskutovať to s hráčom a pokúsiť sa nájsť iný spôsob, ktorý by umožnil rýchlejší výber.

5. Vylúčené krajiny

Všetky kasína akceptujú iba hráčov z určitých krajín a ostatné krajiny sú „vylúčené". Znamená to, že si hráči z týchto vylúčených krajín nemôžu v danom kasíne otvoriť účet a hrať. Platí to pre všetky stránky s hazardnými hrami, ale odlišujú sa v tom, ako kasína zaobchádzajú s hráčmi z vylúčených krajín.

Pohľad kasína

Mnohé kasína uvedú zoznam vylúčených krajín iba vo svojich VOP, takže je zodpovednosťou hráčov, aby si overili, či v danom kasíne môžu hrať alebo nie.

Keď sa zaregistruje niekto z vylúčenej krajiny, povolia mu tieto kasína otvoriť si účet, ale o vylúčení ho informujú, až keď si chce peniaze vybrať. Pokiaľ hráč prehráva peniaze, nemá s tým kasíno problém, no len čo hráč začne vyhrávať a chce si výhry vybrať, použije kasíno pravidlo „vylúčenej krajiny", aby mu výber zamietlo a zablokovalo účet.

To je, samozrejme, nesmierne neférové, keďže sa hráči môžu zaregistrovať bez toho, aby o obmedzeniach vedeli a kasína zneužívajú túto chybu často vedome a zámerne.

Pohľad hráča

Ak má hráč prístup na stránku kasína, otvorí si registračný formulár, vytvorí si účet, vloží peniaze a začne hrať, je pochopiteľné, že predpokladá, že v danom kasíne smie hrať.

Niektorí skúsení alebo opatrní hráči si možno prečítajú VOP a zistia, že ich krajina je vylúčená, ale sú rozhodne v menšine.

Naša pozícia

Nie je akceptovateľné nechať hráčov hrať, ak kasíno vie, že sú z vylúčenej krajiny a ak kasíno plánuje použiť pravidlo vylúčenej krajiny, len čo hráč prvýkrát požiada o výber. Je to absolútne v rozpore s pravidlami fair play, keďže kasíno vedome necháva hráča vkladať peniaze bez šance, že by niečo aj mohol vyhrať.

Mnohé kasína tvrdia, že je ťažké, ba dokonca nemožné, implementovať to do ich systémov, ale ide jednoducho iba o porovnanie krajiny pobytu hráča so zoznamom vylúčených alebo povolených krajín, preto to nepovažujeme za niečo technologicky také náročné.

Naše odporúčania kasínam

Správny postup je skontrolovať vylúčené krajiny počas zakladania účtu a nepovoliť hráčom z vylúčených krajín, aby sa zaregistrovali a hrali. Ak kasíno vie o vylúčených krajinách a pozná krajinu pobytu hráča, nie je uplatnenie tohto pravidla nijako problematické.

Ak kasíno dovolí hráčovi z vylúčenej krajiny, aby hral, pretože túto kontrolu neuplatňuje, malo by akceptovať, že to bola chyba kasína a vyplatiť hráčovi celú výhru napriek tomu, že sa nemal vôbec zaregistrovať, za predpokladu, že hráč nijako inak neporušil pravidlá.

Požiadavky na „férové" a „férové a bezpečné" kasína

Aby náš tím recenzentov mohol klasifikovať kasíno ako „férové" alebo „férové a bezpečné", nesmie toto kasíno hráčom z vylúčených krajín povoľovať zakladať si účet ani hrať. Kontrola vylúčených krajín sa musí robiť počas zakladania účtu.

6. Vylúčené bonusy

Kasíno bonusy sa vo všeobecnosti ponúkajú iba hráčom z niektorých krajín. Znamená to, že iba niektorí hráči môžu získať niektoré bonusy. No platí tu podobný predpoklad, ako pri vylúčených krajinách.

Pohľad kasína

Niektoré kasína uvádzajú vylúčené krajiny iba v podmienkach bonusu ku každému bonusu jednotlivo a tvrdia, že ich systém nedokáže zabezpečiť, aby bonus získali iba hráči z oprávnených krajín.

Je to nesmierne neférové voči hráčom z podobných dôvodov, ako sme uviedli pri predošlej situácii (vylúčené krajiny) – podrobnosti nasledujú.

Pohľad hráča

Ak sa tieto obmedzenia bonusu nedajú technicky uplatniť na strane kasína, môžu hráči získať bonus, ktorý by dostať nemali a následne zistia, aké platia obmedzenia, keď im kasíno zamietne výber. Znamená to, že hráč môže hrať s bonusovými peniazmi a keď vyhrá a bude si chcieť výhru vybrať, zistí, že sa naňho vzťahujú obmedzenia. Aj tu hráči vlastne hrajú bez šance na výhru.

Ak hráč dostane kasíno bonus, predpokladá, že s ním môže aj hrať. Nemá dôvod myslieť si, že nemal ten bonus ani dostať. Preto je pre hráčov niekedy veľmi zarážajúce, keď pri výbere nastanú problémy v dôsledku tohto pravidla a jeho nesprávneho uplatňovania.

Naša pozícia a odporúčania kasínam

Myslíme si, že by kasína mali byť nastavené tak, aby dávali bonusy iba oprávneným hráčom. Ak tak kasíno nastavené nie je, malo byť hráčov nechať vybrať si výhry, aj keby boli z krajiny, ktorá je z bonusu vylúčená. Inými slovami, keď hráč už raz bonus dostane, nemalo by mu ho kasíno zas vziať alebo skonfiškovať výhru, ktorá vznikla z tohto bonusu (pokiaľ neboli porušené nejaké ďalšie pravidlá).

Tento problém často začína reklamnou komunikáciou. Kasína alebo ich partneri často rozposielajú emaily o nových bonusových ponukách a niekedy aj hráčom, ktorí na ne nie sú oprávnení. Hráči potom majú dobrý dôvod myslieť si, že bonusy sú k dispozícii aj im, čo podľa podmienok bonusu nemusí byť pravda. Informácie o bonusoch by sa mali zasielať iba hráčom, ktorí na ne majú nárok.

Zhrnujúc: Kasína by mali dávať bonusy iba tým hráčom, ktorí sú na ne oprávnení v zmysle podmienok bonusu. Ak kasíno spraví chybu a dá bonus hráčovi, ktorý ho nemal dostať, nemalo by kasíno hráčovi bonus vziať. Namiesto toho by kasíno malo akceptovať, že to bola jeho chyba a vyplatiť hráčovi výhru.

Požiadavky na „férové" a „férové a bezpečné" kasína

Aby náš tím recenzentov klasifikoval kasíno ako „férové" alebo „férové a bezpečné" nemalo by hráčom umožniť získať bonus, ktorý im nie je určený, ak sú z vylúčených krajín.

7. Strhávanie peňazí zo spiacich účtov

Spiace účty sú také, ktoré hráči nejaký čas nepoužili. Po istom počte dní (napr. po 180 dňoch) nečinnosti niektoré kasína postupne konfiškujú peniaze, ktoré ostali na účtoch neaktívnych hráčov.

Pohľad kasína

Kasína nie sú bankové inštitúcie a majú isté náklady s udržiavaním peňazí na hráčskych účtoch počas dlhšieho obdobia. Strhávajú peniaze zo spiacich účtov, aby vykryli tieto náklady.

No existujú aj kasína, ktoré vedome používajú klauzulu „spiaceho účtu", aby zarobili extra peniaze na úkor hráčov, ktorí možno zabudli, že si na svojom účte v kasíne nechali nejaké peniaze.

Všimnite si: Hoci väčšina kasín má klauzulu o „spiacich účtoch", nie všetky ju využívajú. Niektoré kasína, ktoré si cenia svojich hráčov, a chcú, aby boli spokojní, im vrátia všetky peniaze aj po rokoch nečinnosti.

Pohľad hráča

Hoci účty v kasíne sa zásadne líšia od účtov v banke, niektorí hráči ich vnímajú podobne. Ak si na svojom hráčskom účte nechajú peniaze, očakávajú, že si ich tam neskôr nájdu, aj keby medzitým dlho nehrali. Preto môžu byť veľmi prekvapení a nespokojní, keď sa dozvedia, že si kasíno chce strhnúť peniaze z ich zostatku na účte, alebo tak už urobilo.

Naša pozícia

Strhávanie peňazí z hráčskych účtov je v online hazarde bežná prax. Chápeme, že kasína nie sú povinné udržiavať zostatky na účtoch, ktoré sa dlhodobo nevyužívajú na hranie.

No myslíme si, že kasína by mali počkať aspoň 360 dní (180 je absolútne minimum, ktoré tolerujeme bez znižovania hodnotenia reputácie kasína), kým si niečo strhnú a využiť všetky možné prostriedky a nástroje, ktoré majú k dispozícii, aby o tom hráčov vopred informovali. Ak tak neurobia, je to jednoducho neférové.

Samozrejme, kasína obyčajne tvrdia, že vynaložili „primerané úsilie", aby kontaktovali neaktívnych hráčov a dali im vedieť skôr, než im skonfiškujú peniaze. Robí sa to preto, aby sa hráči vrátili k hraniu, alebo aby si z kasína vybrali peniaze.

Otázka je, čo je to „primerané úsilie". Keď posudzujeme sťažnosti, nemáme ako vedieť, ako kasíno komunikovalo, aby sa snažilo spojiť s hráčom, alebo koľko úsilia v tomto procese vynaložilo. Tak či onak, myslíme si, že email nie je „primerané úsilie", ale len absolútne minimum, ktoré by kasína mali podniknúť.

Suma strhnutých peňazí z hráčovho účtu by tiež mala byť primeraná. Peniaze by sa nikdy nemali vziať naraz, s výnimkou prípadov, že má hráč na účte už len pár centov. Myslíme si, že 5 % zostatku je maximum, čo by si kasíno mohlo za každý mesiac strhnúť, ale privítali by sme ešte nižšie percento. Ak kasína každý mesiac strhávajú pevnú sumu, namiesto percenta zo zostatku, mala by táto suma byť primerane nízka, nie vyššia než 20 €/£/$.

Naše odporúčania kasínam

Ak bol hráč dlhší čas neaktívny, treba ho v prvom rade kontaktovať. Keď sa dá, navrhujeme, aby sa zostatok (mínus poplatky za spracovanie) vrátil hráčovi cez výber. Ak je zostatok na účte nižší než minimálny limit výberu, je prijateľné ho skonfiškovať, ale pravidlá, uvedené v nasledujúcom odseku, by sa mali vzťahovať aj na túto sumu.

Ak sa kasíno aj tak rozhodne strhnúť z hráčovho účtu po nejakom období nečinnosti istú sumu mali by sa dodržiavať tieto pravidlá:

 • Počkať so strhnutím akejkoľvek sumy aspoň 180 dní.
 • Urobiť maximum na kontaktovanie hráča vopred. Použiť spôsoby ako email, sms správa, telefonát alebo fyzická pošta. Začať „najjednoduchším" (emailom) a potom postupovať k iným spôsobom, ak predošlé neboli úspešné.
 • Nikdy nestrhnúť viac než 5 % alebo 20 €/£/$ mesačne zo zostatku na hráčovom účte (platí nižšia hodnota).

Požiadavky na „férové" a „férové a bezpečné" kasína

Aby náš tím recenzentov mohol kasíno klasifikovať ako „férové" alebo „férové a bezpečné", musia kasína dodržiavať hore uvedené odporúčania.

8. Vzorce stávkovania

Niektoré kasína vo svojich VOP zakazujú používanie vzorcov stávkovania. Ak sa zistí, že hráč používa zakázané vzorce stávkovania, kasína mu často odmietnu výber a zhabú jeho výhry.

Pohľad kasína

Kasína toto pravidlo používajú, aby sa chránili proti tým, ktorí zneužívajú bonusy, čo sa často dá identifikovať podľa ich vzorcov stávkovania. No niektoré kasína uplatňujú toto pravidlo aj na bežných hráčov a používajú ho ako výhovorku na zamietnutie výberov legitímnych výhier.

Všimnite si: Zneužívanie bonusov môže fungovať aj pri nemennej výške stávky, ako sme to spomínali v našom článku o bonus huntingu. Argument, že zákaz vzorcov stávkovania ľuďom zabráni zneužívať bonusy, však neobstojí.

Pohľad hráča

Hráči chcú hrať svojím preferovaným spôsobom. Keďže vo všetkých kasínových hrách je istá výhoda kasína, nevidia dôvod, prečo by sa mali vyhýbať niektorým typom alebo poradiam stávok.

Naša pozícia

Prípady, keď kasína uplatňujú pravidlo „vzorcov stávkovania" na skonfiškovanie hráčovej výhry, považujeme za neférové.

Všimnite si: V niektorých prípadoch sa vzorce stávkovania teoreticky dajú použiť na identifikovanie nekalého správania. Nemáme nič proti tomu, ak sa vzorce stávkovania použijú na odhalenie toho, čo sa naozaj dá považovať za podvodné, a nepoužívajú sa len ako výhovorka, prečo hráčom nevyplatiť výhry.

Naše odporúčania kasínam

Naše odporúčanie je celkom jednoduché: Nepoužívajte vzorce stávkovania ako výhovorku, prečo hráčom nevyplatiť výhru. Tieto vzorce stávkovania naozaj môžu byť signálom, že hráč robí niečo, čo je v rozpore s pravidlami, ale nemali by byť jediným dôvodom, prečo ho trestať.

Ďalšia otázka je, ako sa vzorce definujú. Teoreticky sa každé poradie stávok dá nazvať vzorcom stávkovania. Ak kasíno chce ísť proti nášmu odporúčaniu a zakázať použitie niektorých vzorcov stávkovania, mali by byť tieto vzorce aspoň konkrétne uvedené, aby hráči vedeli, čo smú a nesmú. Inak by sa pravidlo „vzorcov stávkovania" dalo použiť prakticky proti komukoľvek. Nepáči sa nám takýto prístup a nebude sa páčiť ani hráčom, ak sa proti nim použije.

No aj tak si stále myslíme, že zákaz vzorcov stávkovania je neprijateľný.

9. Bonus hunting (zneužívanie bonusov)

Bonus hunting (alebo zneužívanie bonusov) je pojem, používaný na opísanie aktívnej a systematickej snahy využiť online kasíno bonusy na získanie peňazí. Kasína vo svojich VOP často majú klauzuly o tých, ktorí bonusy zneužívajú, čiže môžu zadržať výhry hráčom, podozrivým zo zneužívania bonusov.

Pohľad kasína

Zneužívanie bonusov môže byť pre online kasína finančne nákladné. Títo hráči sa snažia využiť bonusy v kasíne a hrať konkrétnym spôsobom, aby nad kasínom získali štatistickú výhodu. Keďže kasína celú svoju podnikateľskú stratégiu stavajú na štatistickej výhode, ktorú majú nad hráčmi (výhoda kasína), je pochopiteľné, že sa chcú chrániť'.

Kasína často uplatnia klauzulu proti zneužívaniu, ktorú majú vo svojich VOP aj retroaktívne, zhabú výhru po splnení podmienok pretočenia a potom, ako hráč požiadal o výber.

Pohľad hráča

Ak hráč dostal bonus, neočakáva, že mu ho vezmú. Očakáva, že bude môcť s bonusom hrať a keď sa mu podarí vyhrať, bude si môcť výhru vybrať.

Ak hráč nezneužíva bonusy, pravdepodobne ani nevie, že také niečo ako zneužívanie bonusov existuje. Ak hráč bonusy zneužíva, situácia je trochu iná, ale ak bonus dostane, aj tak očakáva, že s ním bude môcť hrať a prípadne nejaké peniaze aj vyhrať.

Naša pozícia

Ak hráč použije na vytvorenie účtu v kasíne svoje osobné údaje, nemá duplicitný účet a dodržiava všetky pravidlá, uvedené vo VOP, mal by mať možnosť využiť bonus, ktorý dostal, akýmkoľvek spôsobom.

Všimnite si: Neschvaľujeme bonus hunting, kde sa využívajú osobné údaje iných ľudí na vytvorenie viacerých účtov v kasínach, aj keď o tom dotknuté osoby vedia.

Neschvaľujeme konfiškovanie výhier hráčom po tom, čo plne splnili podmienky pretočenia bez porušenia ďalších pravidiel bonusového hrania, aj keď má kasíno podozrenie, že hráč bonusy zneužíva. Ak hráč dostal bonus a hral s ním, zaslúži si svoju výhru.

Naše odporúčania kasínam

Na boj proti zneužívaniu bonusov odporúčame implementovať doplňujúce pravidlá v podmienkach bonusov, aby sa obmedzila možnosť zneužívať kasíno bonusy. Bonusy by sa tým nedali zneužívať, čiže kasíno by sa nemuselo báť takýchto osôb, ktoré by ich chceli zneužívať.

Ak to kasíno nechce spraviť, malo by bonus hunterov identifikovať, keď si zakladajú účet. Ak niektorí hráči, ktorí bonusy zneužívajú, aj tak prekĺznu cez túto procedúru a kasíno ich identifikuje na základe ich štýlu hry, malo by zobraziť interné hlásenie a prestať týmto hráčom ponúkať bonusy.

10. Samovylúčenie

Hráči majú možnosť samovylúčenia z hrania v istom kasíne, čo patrí k praktikám zodpovedného hrania. Keď hráči túto funkciu použijú, oznamujú kasínu, že nechcú, aby im počas istého časového úseku bolo umožnené hrať.

Toto sa vo všeobecnosti nedá zrušiť; hráč musí počkať, kým vyprší stanovené obdobie, aby mohol opäť hrať. Niektoré kasína hráčom povoľujú zrušiť svoje samovylúčenie po období na rozmyslenie, takže im dávajú čas premyslieť si, či to naozaj chcú urobiť. Niektoré kasína tiež povoľujú hráčom, aby ihneď zrušili svoje samovylúčenie, ale to je jednoznačne v rozpore s princípmi zodpovedného hrania.

Samovylúčenie a prepojené kasína

Niektoré kasína, ktoré fungujú ako súčasť väčšej skupiny, vo svojich VOP uvádzajú, že po uplatnení samovylúčenia v jednom kasíne, by hráči nemali mať možnosť hrať ani v ostatných kasínach tejto skupiny.

Je to pochopiteľné, ale uplatňovanie tohto pravidla je problematické. Videli sme prípady, keď si hráč uplatnil samovylúčenie z jedného kasína a začal hrať v inom kasíne tej istej skupiny. Kasíno tomuto hráčovi nezabránilo hrať; no keď hráč neskôr požiadal o výber, bol mu zamietnutý, pretože hráč vlastne vôbec nemal hrať.

Toto je problém, pretože je veľmi pravdepodobné, že by si kasíno bolo nechalo hráčove peniaze, ak by sa mu nepodarilo vyhrať. No hráč vyhral, takže kasíno využilo klauzulu o samovylúčení zo svojich VOP a zamietlo hráčovi výber.

To je voči hráčom jednoznačne neférové. Takéto pravidlá by sa mali uplatňovať proaktívne. Ak hráči v kasíne nemajú hrať, nemalo by im to byť umožnené. Možno to nie je úplne najjednoduchšia záležitosť na implementovanie, ale kasína by mali mať vlastný softvér pod kontrolou a mali by hráčov takto chrániť.

Pohľad kasína

Kasína vo všeobecnosti chcú zabezpečiť, aby ich hráči hrali hazardné hry bezpečne a sem patrí aj to, že dávajú hráčom možnosť na úplné samovylúčenie z hrania. Nechcú zarábať na patologických hráčoch a práve na to je funkcia samovylúčenia.

No niektoré kasína tvrdia, že nedokážu samovylúčenie plne implementovať a ešte stále existujú isté stránky s hazardnými hrami, ktoré túto možnosť neponúkajú.

Pohľad hráča

Hráči, ktorí majú problémy s patologickým hraním, potrebujú možnosť samovylúčenia, pretože ich hracie návyky sa im vymkli spod kontroly. Ak chce hráč počas obdobia samovylúčenia hrať, je pravdepodobné, že to je proti jeho záujmu, lebo má slabú sebakontrolu.

Naša pozícia

Všetky kasína by mali mať dobre nastavené možnosti zodpovedného hrania, medzi ktoré patrí aj samovylúčenie. Keď si hráč uplatní samovylúčenie, nemalo by mu byť umožnené hrať, až kým neuplynie vopred stanovená lehota.

Hoci sa môžu vyskytnúť prípady, keď kasíno naozaj chce samovylúčenie uplatniť, ale nemôže, myslíme si, že väčšina kasín bez samovylúčenia (alebo so zle implementovaným samovylúčením) zámerne využíva závislých hráčov, a sme zásadne proti takémuto konaniu.

Naše odporúčania kasínam

Proces samovylúčenia by mal byť čo najviac prívetivý pre používateľa. Nástroje, navrhnuté na to, aby pomohli hráčom, ktorí majú problémy s hraním, by mali byť jednoduché na používanie, aby hráčov neodradili od použitia v prípade potreby.

Pravidlá samovylúčenia by mali byť striktné. Ak hráč požiada o samovylúčenie, nedovoľte mu hrať, kým neuplynie vopred stanovená lehota. Za žiadnych okolností by sa mu nemalo povoliť zrušiť samovylúčenie bez lehoty na rozmyslenie. V ideálnom prípade by sa to nemalo dať zrušiť vôbec.

Ak kasíno patrí do väčšej skupiny kasín, mali by byť hráči pri samovylúčení na túto skutočnosť upozornení. V ideálnom prípade by hráči mali dostať možnosť na samovylúčenie iba z jedného kasína alebo zo všetkých. Mali by byť uvedené všetky kasína, inak hráči nemôžu vedieť, ktoré kasína sú prepojené.

Bez ohľadu na to, čo hráči robia, ak kasíno umožní niekomu hrať napriek tomu, že si uplatnil samovylúčenie v prepojenom kasíne, to, že tento hráč nemal hrať by sa nemalo používať ako dôvod, prečo mu nevyplatiť výhry.

Požiadavky na „férové" a „férové a bezpečné" kasína

Aby náš tím recenzentov mohol klasifikovať kasíno ako „férové" alebo „férové a bezpečné", musí kasíno hráčom povoľovať samovylúčenie z hrania. Ak kasína hráčom umožňujú zrušiť samovylúčenie, musia počkať počas lehoty na rozmyslenie, aspoň sedem dní.

11. Verifikácia hráča a duplicitné účty

Vo veľkej väčšine kasín môžu mať hráči iba jeden hráčsky účet v danom kasíne. Založenie viacerých účtov je v rozpore s VOP a duplicitné účty sa obyčajne po odhalení ihneď rušia.

Väčšina kasín kontroluje duplicitu účtov, iba počas procesu verifikácie, čo sa obyčajne deje, keď hráč požiada o výber. Ak hráč niečo vyhrá na niektorom zo svojich duplicitných účtov, výhra sa zvyčajne anuluje. V niektorých prípadoch sa môžu hráčovi vrátiť pôvodné vklady, ak je kasíno presvedčené, že duplicitný účet bol založený omylom.

Pohľad kasína

Kasina hráčom povoľujú založiť si iba jeden účet, aby sa chránili proti tým, ktorí zneužívajú bonusy. Založenie viacerých účtov a snaha získať uvítací bonus viac než raz je jeden z mála spôsobov, ktorým hráči môžu získať výhodu nad kasínom, alebo minimálne znížiť výhodu kasína. Preto má význam, že sa kasína chránia zatváraním duplicitných účtov.

Pohľad hráča

Niektorí hráči si úmyselne vytvoria viacero účtov (aby zneužili uvítací bonus), ale niekedy sa stane aj to, že hráči jednoducho zabudnú, že už v danom kasíne majú zaregistrovaný účet a nevedomky si vytvoria ďalší.

Niekedy sa chcú hráči prihlásiť do svojho starého účtu, ale nepamätajú si heslo. Namiesto toho, aby si obnovili heslo cez „zabudnuté heslo", vytvoria si nový účet, možno nevediac, že robia niečo, čo je v rozpore s pravidlami.

Tak či onak, myslíme si, že hráči by sa nemali obávať toho, že si omylom vytvoria duplicitný účet v tom istom kasíne.

Naša pozícia

Akceptujeme, že je zodpovednosťou hráčov uistiť sa, aby si v jednom kasíne nevytvorili viacero účtov. Nie preto, že si myslíme, že je to správne, ale preto, že to je bežná prax v brandži a nemôžeme trestať všetky kasína, ktoré neuplatňujú pravidlo „jeden účet na jedného hráča", čo je podľa nás najlepšie. No myslíme si a dúfame, že kontrola duplicity účtov počas zakladania účtu sa stane bežnou praxou v brandži a hráči budú lepšie chránení.

A dovtedy by sa každý prípad mal posudzovať individuálne. Ak kasíno zistí, že si hráč vytvoril päť účtov v tom istom kasíne a za každý si vybral privítací bonus, je pravdepodobné, že to je hráč, ktorý zneužíva bonusy a kasíno má absolútne právo ho potrestať. Na druhej strane, ak si občasný hráč omylom vytvorí dva účty a ani si nevyžiada bonus, nemalo by ho kasíno penalizovať, len preto, že má pravidlo, ktoré sa proti nemu dá použiť.

Naše odporúčania kasínam

Aby sa predišlo zakladaniu duplicitných účtov, je schodné a efektívne kontrolovať duplicitu účtu pri zakladaní. Nemáme na mysli kompletnú procedúru poznaj svojho zákazníka (KYC), čo by znamenalo aj overenie totožnosti, ale rýchlu kontrolu kombinácie osobných údajov, ktoré by mohli mať dvaja ľudia spoločné iba vo veľmi zriedkavých prípadoch, napríklad krstné meno, priezvisko a dátum narodenia. Ak kasíno pri registrácii nevyžaduje tieto údaje, malo by ich začať vyžadovať.

Vo väčšine prípadov nebude zhoda a kasíno bude môcť nechať hráča hrať a kompletnú procedúru KYC spustí iba vtedy, keď hráč predloží svoju žiadosť o výber. No ak kasíno nájde zhodu, je pravdepodobné, že hráč už tam účet má. V takýchto prípadoch treba hráča informovať a požiadať ho o splnenie procedúry KYC, aby sa potvrdilo, že tam nemá ďalší účet.

Ak to nie je technologicky možné, nemalo by kasíno trestať hráčov, ktorí si druhý účet založili nevedomky a nechceli zneužiť uvítací bonus. Ak vám hráč nespôsobil škodu, je najlepšie kontaktovať ho a nájsť vhodné riešenie pre obe zúčastnené strany, napríklad tak, že sa jeden účet nechá aktívny a druhý sa zatvorí.

Požiadavky na férové a bezpečné kasína

Aby náš tím recenzentov mohol kasíno klasifikovať ako „férové a bezpečné", musí kasíno kontrolovať duplicitu účtov počas zakladania účtu, nie až vtedy, keď hráč požiada o výber. Neznamená to, že sa musí robiť kompletná procedúra KYC, iba rýchla kontrola dostačujúcich osobných údajov, aby sa odhalili duplicitné účty.

12. Uplatňovanie pravidiel

Keď kasíno zistí, že hráč porušil pravidlá, ktoré má uvedené vo svojich VOP, môže na riešenie situácie využiť rôzne postupy.

Boli sme svedkami viacerých prípadov, kde kasína informovali hráčov, že porušili VOP, zavreli im účet a anulovali výhry bez toho, aby poskytli nejaké ďalšie informácie o tom, čo hráči spravili zle. V tomto bode kasína často prestanú komunikovať s hráčmi, nechajú ich v nevedomosti, zmätených a nahnevaných.

Pohľad kasína

Keď kasína zistia, že hráč urobil niečo v rozpore s pravidlami, obyčajne je im jedno, ako túto informáciu podajú. Len sa chcú uistiť, že hráč vie, že urobil niečo zle a chcú tiež informovať hráča o potenciálnych stratách (vo forme zadržanej výhry, zrušených bonusov a podobne), ktoré ho čakajú.

Pohľad hráča

Keď je hráč obvinený z toho, že urobil niečo proti pravidlám, je možné, že ani nevie, čo má kasíno na mysli. Ak hráč nedostane definitívnu odpoveď, je pochopiteľné, že to chce riešiť ďalej a dostať konkrétnejšie odpovede.

Naša pozícia a odporúčania kasínam

Ak sa kasíno rozhodne potrestať hráča za niečo, čo urobil zle, mal by minimálne hráča informovať, ako konkrétne porušil pravidlá a ktoré pravidlá porušil. Kasíno by malo do správy, v ktorej hráča informuje o probléme, zahrnúť aspoň tieto informácie:

 • ktoré konkrétne pravidlá porušil (necitovať iba celé VOP),
 • kedy a ako hráč porušil pravidlá,
 • ako bude hráč potrestaný a či môže niečo urobiť.

13. Transparentnosť

V tejto časti sa zameriame na to, aké informácie by kasína mali s hráčmi zdieľať. Konkrétne sa zameriame na:

 • Výplatný pomer (RTP) dostupných hier: Výplatný pomer hry je pravdepodobne najdôležitejšou matematickou vlastnosťou každej kasínovej hry. Napovedá hráčom, ktoré hry sú pre nich matematicky lepšie, a ktoré horšie.
 • Záznamy hier a histórie účtu: Dať hráčom možnosť nahliadnuť do svojej histórie hier a zistiť, koľko peňazí v priebehu času vyhrali či prehrali, je veľmi vítaný nástroj, no žiaľ, nie mnohé kasína to robia správne.

Pohľad kasína

Nie všetky kasína chcú, aby bol výplatný pomer alebo história účtu pre hráčov ľahko dostupná, pretože sa tak dozvedia, koľko peňazí asi prehrajú (výplatný pomer) a koľko peňazí už prehrali alebo vyhrali (záznamy histórie). Ak si hráč uvedomí, koľko peňazí v priebehu času prehral, mohlo by to poškodiť podnikanie kasína, preto je pre kasíno lepšie, ak je táto informácia skrytá.

Kasína často tvrdia, že implementovanie tejto možnosti je technologicky náročné, čo môže byť do istej miery pravda, ale nepovažujeme to za dobrý dôvod, prečo tieto funkcie „transparentnosti" neimplementovať.

Čo sa týka výplatného pomeru, je pravda, že niektorí poskytovatelia hier nezverejňujú výplatný pomer svojich hier, takže kasína nemusia mať túto informáciu o všetkých svojich tituloch, ale sme si istí, že poznajú výplatný pomer väčšiny hier, ktoré hráčom ponúkajú. Treba sa o tieto informácie len podeliť s hráčmi.

Pohľad hráča

Nie všetkým hráčom záleží na ich histórii účtu alebo na výplatnom pomere hier, ktoré hrajú, ale vieme, že mnohých to zaujíma. Ak sú tieto informácie ľahko dostupné, môžu hráči robiť dobré rozhodnutia, ktoré hry hrať a či by mali vôbec hrať.

Všimnite si: Niektoré hry sú dostupné vo viacerých verziách s rôznymi výplatnými pomermi; preto by hráči mali vedieť, ktorú verziu hry hrajú. Aj toto je dôvod, prečo považujeme zverejňovanie výplatného pomeru za dôležité.

Záznam histórie je tiež dôležitým nástrojom zodpovedného hrania, pretože hráčom umožňuje dozvedieť sa, koľko peňazí v priebehu času prehrali či vyhrali. Je veľmi pravdepodobné, že hráči, ktorí hrajú často, od založenia účtu prehrali viac než vyhrali, ale obyčajne si to presne nepamätajú a možno podceňujú celkovú výšku svojich strát. Preto je dôležité, aby sa vedeli dostať k reálnym číslam.

Naša pozícia a odporúčania kasínam

Všetci hráči by mali poznať výplatný pomer hier, ktoré hrajú. Tieto informácie by mali byť čo najjednoduchšie dostupné a mali by (v ideálnom prípade, ale nie je to nevyhnutné) byť napísané priamo v okne prehliadača pri hraní hry.

Hráči by tiež mali mať prístup k svojej histórii účtu a vidieť, koľko peňazí vyhrali či prehrali odkedy si v kasíne založili účet.

Chceli by sme, aby všetky kasína spĺňali tieto kritériá, hoci nie sú aktuálne bežnou praxou v brandži. No aj tak dúfame, že sa v tejto oblasti stále viac kasín bude zlepšovať a že hráčom v budúcnosti dajú jednoduchý prístup k viacerým informáciám.

Považovali by to niektorí vaši známi za užitočné?

Zdieľajte tento článok a dajte im vedieť.