Hazardné hry – ako ich správne hrať?

Tento článok sa týka takmer každej hazardnej hry, v ktorej hráte proti kasínu. Kasíno si teda ponecháva váš vklad a vypláca vám prípadnú výhru. Medzi najznámejšie takéto hry patria výherné automaty, ruleta, blackjack a bakarat. Určite intuitívne tušíte, že hazardné hry sú nastavené tak, aby dávali kasínu určitú výhodu. Inak by kasíno pri prevádzkovaní týchto hier bolo v strate.

Výhoda kasína je pri každej hre daná pravidlami jej hrania a pravidlami určovania výšky výhry. Tieto pravidlá pri dlhodobej štatistike (niekedy až po odohraní státisícov kôl) zabezpečujú, že suma vkladov, ktoré kasíno od hráčov vyberie, je vyššia ako suma výhier, ktoré hráčom vyplatí.

Aj napriek tomu, že dlhodobá štatistika hrá vo váš neprospech, je pomerne bežné prísť do kasína, zahrať si a odísť s výhrou. Je to dané tým, že pri hre, ktorá pozostáva z niekoľkých desiatok herných kôl, má dlhodobá štatistika malú šancu sa prejaviť. K slovu sa tak dostáva náhoda (alebo, ak chcete, šťastie). Je to práve náhoda, ktorá šťastným hráčom umožňuje vyhrať a poraziť štatistickú výhodu kasína. A práve preto, aby ste náhode nebrali vietor z plachiet, je dôležité poznať 2 základné vlastnosti každej hazardnej hry: výhernosť a varianciu.

V nasledujúcich riadkoch vám vysvetlíme, ako narábať s varianciou a výhernosťou tak, aby ste si zbytočne neznižovali vaše šance odísť z kasína s výhrou.

Hazardné hry a výhernosť

Výhernosť (výplatný pomer) hazardnej hry je dlhodobý štatistický pomer výhier z hry k vkladom do hry. V angličtine sa výhernosť zvykne označovať aj pojmom RTP (Return To Player), alebo payout ratio/percentage. Opakom výhernosti je výhoda kasína (angl. house edge). Tú vypočítame ako 100% mínus výhernosť. Ak je teda výhernosť 95%, tak výhoda kasína je (100% - 95%) = 5%.

Výhernosť Rulety

Napríklad pri rulete a stávke na čiernu farbu je pravdepodobnosť výhry 18 čiernych čisel k celkovému počtu čísel 37 (nezabúdame na nulu). Výška výhry je 2-násobok vkladu. Takže výhernosť rulety je 2 * 18 / 37 = 0.973 = 97.3%. House edge je následne (100% - 97.3%) = 2.7%.

Výhernosť Blackjacku

V prípade video blackjacku s použitím odporúčanej základnej stratégie je výhernosť cca. 99.5%. U blackjacku naživo (live) závisí výhernosť na konkrétnych pravidlách, vašej stratégii a aktuálnej početnosti jednotlivých kariet v balíčku, z ktorého rozdáva krupiér. Pri použití odporúčanej základnej stratégie sa podľa aktuálneho zloženia balíčka môže výhernosť pohybovať od 95% do 102%. Pri počítaní kariet sa dá výhernosť nad 100% potenciálne vystihnúť a využiť. Kasína ale kasína majú na to svoje spôsoby ochrany.

Výhernosť automatov

Výhernosť online výherných automatov sa pohybuje zväčša od 92 % do 97%. Výhernosť automatov je určená rozložením symbolov na virtuálnych valcoch, výškami výhier jednotlivých kombinácii symbolov a ďalšími špecifickými pravidlami hry.

Výhernosť hry a výhernosť dlhodobej hernej stratégie

Je veľmi dôležité si uvedomiť, že výhernosť platí pre každé kolo zvlášť. Ak ste vsadili určitú sumu (100 €), vyhrali 12-násobok vkladu (1 200 €) a výhru potom opäť 12-krát vsadili (12*100€), tak s výhernosťou treba počítať na každú jednu stávku osobitne. V prípade rulety a úvodnej stávky 100€ na rad čísel by ste tak štatisticky prišli o:

(100€ + 12 * 100€) * (100% - 97.3%) = 1 300€ * 2.7% = 35.1€

Pripomíname, že 97,3 % je výhernosť rulety. Ak peniaze vyhraté v jednom kole neskôr vsadíte v inom kole, množstvo peňazí, ktoré vám kasíno štatisticky vyplatí naspať, sa znižuje. A opätovné vsádzanie vyhraných peňazí je skôr pravidlom, ako výnimkou.

Rozlišujte preto medzi výhernosťou samotnej hry (ktorá platí len v jednom kole) a medzi výhernosťou vašej dlhodobej stratégie. Výhernosť dlhodobej stratégie môžeme zadefinovať ako „Pomer čistých výhier, ktoré si výhercovia z kasína odniesli k čistým prehrám ostatných menej šťastných hráčov". Každú návštevu kasína hodnotíme osobitne. Niektoré webstránky bohužiaľ úmyselne zamieňajú pojmy výhernosť hry a výhernosť dlhodobej stratégie. Navodzujú tým dojem, že celková šanca prehrať je výrazne menšia, ako je v skutočnosti. Pozor na to! Ak použijete zlú dlhodobú stratégiu, tak jej výhernosť môže kľudne klesnúť hlboko pod 50%.

Ak sa naopak chcete čo najviac priblížiť uvádzanej výhernosti hry, musíte čo najmenej opätovne vsádzať vyhraté peniaze. Teoreticky najjednoduchším spôsobom ako na to, je vsadiť v jednom kole všetky peniaze, ktoré ste ochotný prehrať tak, aby ste vyhrali toľko, koľko chcete vyhrať. Napríklad, ak ste ochotný riskovať 100€ a uspokojí vás na konte suma 900€, tak vsadíte všetko na rulete na štvoricu čísel. Po hernom kole kasíno opustíte so slušnou výhrou alebo o 100€ ľahší. Šance na úspech sú v tomto prípade pomerne férové. Hlavnou nevýhodu tejto stratégie je, že si moc dlho nezahráte.

Vaša dlhodobá herná stratégia je určená tým, ako hráte dlhodobo počas celého svojho pobytu v kasíne. Výhernosť dlhodobej stratégie závisí od základnej výhernosti hry, výšky vkladov, variancie hry (vysvetlíme v ďalšej kapitole) a od toho toho, za akých okolností sa rozhodnete prestať. Ak má vaša dlhodobá stratégia jasne zadefinované pravidlá, dá sa pomerne presne vypočítať, alebo odsimulovať jej výhernosť. Pamätajte, že výhernosť vašej dlhodobej stratégie je vždy nižšia ako výhernosť samotnej hry (v ideálnom prípade môže byť rovnaká).

Hazardné hry a variancia

Laicky povedané variancia hazardnej hry určuje, ako intenzívne sa pri hre mení výška vášho konta. Pri hre s nízkou varianciou vyhrávate častejšie menšie čiastky a vaše konto sa tak mení rovnomernejšie (bohužial, väčšinou smerom nadol). Pri hre s vysokou varianciou, naopak, väčšinu kôl nevyhráte nič, ale keď vyhráte, tak väčšie množstvo peňazí naraz. Plynulú zmenu konta smerom nadol tak občas vystrieda prudký rast smerom nahor.

Odbornejšie povedané, variancia hry je daná tým, ako sú štatisticky rozložené výšky jej výhier. Keďže spravidla je výška výhry priamo úmerná výške vkladu, tak hovoríme o výškach výhier vyjadrených ako násobky vkladu. Napríklad, pri rulete a stávke na farbu sú všetky výhry vyplácané ako 2-násobok vkladu. Pri rulete a stávke na jedno číslo sú všetky výhry vyplatené ako 36-násobok vkladu.

Pri výherných automatoch je situácia zložitejšia, lebo môžete vyhrať veľkým množstvom výherných kombinácii rôzne násobky vkladu. Aj preto nie je také jednoduché vyjadriť varianciu výherných automatov jedným číslom a ich výrobcovia väčšinou používajú iba voľné označenia ako "nízka", "stredná", "vysoká". Podľa nás by sa ale variancia výherných automatov dala popísať presnejšie grafom, ktorý zobrazuje percentá výhernosti pripadajúce na výhry v určitej výške. Variancia výherných automatov je pomerne zložitá téma a preto sme sa jej rozhodli venovať samostatný článok.

Variancia hry významne vplýva na vašu šancu odísť z kasína s výhrou. Vo všeobecnosti platí pravidlo: Čím vyššia variancia, tým lepšie. Prvým dôvodom je, že pri hre s vyššou varianciou sa vám ľahšie pošťastí vyhrať v jednom kole takú výhru, s ktorou budete spokojný. Alebo vyhráte v jednom kole toľko peňazí, že ich nestihnete prehrať, kým sa rozhodnete z kasína odísť. Druhým dôvodom je, že pri hre s vysokou varianciou viac herných kôl končí prehrou a tak nedochádza k opätovnému vsádzaniu malých výhier (čo má zlý vplyv na výhernosť vašej dlhodobej stratégie).

Predstavte si opačný extrém - imaginárnu hru s nulovou varianciou a výhernosťou 99%. V takejto hre by vám kasíno z každého vloženého 1€ pripísalo na konto 99 centov. Výsledok každého kola by bol teda jasný vopred a vyhrať v takej hre by bolo nemožné. Takáto hra by samozrejme asi nikoho nebavila.

Výhernosť dlhodobej hernej stratégie podľa variancie hazardnej hry

Jednoduchú dlhodobú stratégiu vám ukážeme na rulete. Všímajte si, aký má vplyv variancia zvolenej hry na výhernosť tejto dlhodobej stratégie. Predstavte si dvoch hráčov: každý prišiel do kasína so sumou 100€. Hráč X vsádza 10€ na číslo. Hráč Y vsádza 10€ na farbu. Každý z hráčov odchádza z kasína, ak jeho konto prekročí 500€, alebo ak prehrá všetky peniaze. Obidve situácie sme odsimulovali miliónkrát (jednoduchým programom s využitím softvérového generátora náhodných čísel).

V prípade hráča X sa mu podarilo odísť z kasína s výhrou v 14,8% prípadoch, s priemernou výhrou 648€ po odohratí v priemere len 16 kôl. To znamená, že výhernosť dlhodobej stratégie hráča X 95,19 %.

Pozn.:výhernosť dlhodobej stratégie vypočítame ako pomer čistých výhier k čistým prehrám. Čisté výhry vypočítame ako 14,8 % * (648 € - 100 €). Čisté prehry vypočítame ako 100 € * (100 % - 14,8 %).((648 € - 100 €) * 14.8%) / (100 € * (100 % - 14,8 %)) = 95,19%.

Hráčovi Y sa podarilo vyhrať len v 5,15% prípadoch a to s priemernou výhrou 500€. To dáva jeho hernej stratégii celkovú výhernosť 21,42%. Na druhej strane si hráč Y zahral v priemere až 274 kôl.

Z uvedeného príkladu môžete jasne vidieť, že vyššia variancia hry výrazne zvyšuje vaše šance odísť z kasína so zaujímavou výhrou. Výhernosť dlhodobej stratégie hráča X bola až 4,4-krát vyššia.

Výhernosť dlhodobej hernej stratégie podľa výšky vkladu

Výhry v hazardných hrách sú vypočítavané z výšky vašej stávky. Do celkovej výhernosti vašej dlhodobej hernej stratégie tak okrem variancie hry vstupuje aj výška vašich stávok. Platí jednoduché pravidlo: čím vyššie stávky, tým vyššia výhernosť dlhodobej stratégie, za predpokladu rovnakej želanej výhry.

Vplyv výšky stávok na hernú stratégiu si opäť ukážemena rulete. Opäť použijeme modelových hráčov X a Y, ktorí prišli do kasína so sumou 100€ a odchádzajú s kontom väčším ako 500€. Hráč X vsádza na čiernu 20€, hráč Y vsádza na čiernu 5€.

Po odsimulovaní milióna hráčov X zisťujeme, že 10,9% z nich sa podarilo dostať na 500€ (priemerne 84 kôl, výhernosť 48.68%). Z milióna hráčov Y by s výhrou 500 € odišlo len zanedbatelných 0,88% (priemerne 706 kôl, výhernosť 3,55%). Nájsť takú sériu stávok na čiernu farbu, v ktorej počet výhier prekoná o 80 počet prehier je pomerne zriedkavé (80 preto, aby sme boli 80 * 5€ = 400€ v pluse).

Štatistika je neúprosná a pri malých vkladoch a malej variancii hry si síce zahráte dlhšie, ale vaša šanca na uspokojivú výhru výrazne klesá.

Opačným extrémom sú vysoké vklady a vysoká variancia hry. Hráč Z prišiel do kasína so sumou 100€ a rozhodol sa ich odrazu vsadiť na 1 číslo na rulete. Z milióna hráčov Z odišlo z kasína s výhrou 3 600 € 2,71 % z nich (výhernosť stratégie 97,40%). Každý hráč Z si zahral presne 1 kolo.

Ideálna dlhodobá stratégia hrania rulety

Dobrá dlhodobá stratégia je teda hľadaním kompromisu medzi šancou na uspokojivú výhru, jej výškou a dĺžkou hrania. Čo robiť, ak vaším cieľom je si primerane dlho zahrať s pomerne férovou šancou na výhru?

V nasledujúcej tabuľke uvádzame výsledky simulácie rulety so stávkou na číslo alebo farbu a meniacou sa výškou vkladu. Hráči opäť začínajú so sumou 100€ a končia po prehratí všetkých peňazí alebo dosiahnutí konta 500€ a viac. V tabuľke uvádzame percento hráčov, ktorým sa podarilo odísť s výhrou, priemernú výšku výhry, priemerný počet odohraných kôl a výhernosť dlhodobej stratégie.

Výhernosť stratégie je vypočítaná ako pomer čistých výhier, ktoré si výhercovia z kasína odniesli k čistým prehrám, ktoré tam tí menej šťastní nechali:

Table1 SK

 

Table2 SK

Ako môžete vidieť z tabuľky, omnoho vyššia variancia pri stávkach na číslo dokáže v dlhodobej stratégii bez problémov vo výhernosti poraziť 10-násobne vyššie stávky na farbu. A zahráte si pritom oveľa dlhšie. Naopak, pri stávkach na farbu pod 2€ je vaša šanca odísť z kasína s 500€ rovná 0 (z milióna pokusov sa to nepodarilo ani raz).

Preto ak sa chcete zabaviť, a zároveň mať dobrú šancu na výhru, je ideálne vyberať si hry s vyššou varianciou a hrať s nižšími stávkami. Ak sa idete do kasína zabaviť so sumou 100€ a chcete v ňom pobudnúť pár hodín, hrať ruletu so stávkami na číslo vo výške 2 – 4€ je podľa nás jedna z najlepších možností.

Zhrnutie

  • Výhernosť uvádzaná pri hrách platí len v rámci jedného kola. Vaša dlhodobá výhernosť bude spravidla menšia kvôli opätovnému vsádzaniu čiastkových výhier.
  • Štatisticky prehrávate na každej stávke. Menej stávok znamená menšia výhoda kasína.
  • Výhernosť vašej dlhodobej stratégie závisí od výhernosti samotnej hry, variancie hry, výšky stávok a pravidiel kedy odísť/hrať ďalej.
  • Variancia hry je určená tým, aké násobky vkladu v nej môžete vyhrať. Čím vyššie násobky vkladov vyhrávate, tým je variancia hry vyššia.
  • Hry s vyššou varianciou sú pre vás spravidla výhodnejšie. Výhoda vysokej variancie hry je dôležitejšia, ako výhoda mierne vyššej výhernosti.
  • Čím väčšia je variancia hry, tým väčšia je vaša šanca spraviť z malých stávok zaujímavú výhru.
  • Čím vyššie stávky na jedno kolo (pri rovnakej variancii hry), tým lepšia výhernosť dlhodobej stratégie.
  • Ak hráte pre zábavu, hľadajte hry s vysokou varianciou a vsádzajte menšie stávky tak, aby vás pár výhier uspokojilo. Dĺžka hrania bude vždy kompromisom s výhernosťou vašej dlhodobej stratégie.

späť na začiatok

Považovali by to niektorí vaši známi za užitočné?

Zdieľajte tento článok a dajte im vedieť.