Ruletová stratégia nemennej stávky

Stratégia nemennej stávky má špeciálne miesto medzi všetkými stratégiami, ktoré som spomínal v hlavnom článku o ruletových stratégiách. Mimovoľne ju používajú mnohí hráči rulety, ktorí sa len chcú zabaviť a nerozmýšľajú nad tým, ako by mali hru hrať, aby maximalizovali svoje šance, že z si kasína odnesú viac peňazí, než tam priniesli.

Stratégia nemennej stávky pozostáva v tom, že sa zas a znova staví tá istá suma. Je to jednoduchá stratégia, ale je tiež kľúčové vybrať si najvhodnejší typ stávky a optimálnu výšku stávky, ak chcete svoje šance na výhru maximalizovať. Čítajte ďalej, aby ste sa dozvedeli, ktorý typ stávky a aká výška stávky je podľa počítačových simulácií najlepšia.

V tomto článku sa ďalej dozviete:

 • Ktorý typ stávky sa najviac oplatí?
 • Akú výšku stávky použiť na maximalizovanie šancí na výhru?
 • Aká je šanca, že sa vám naozaj pritrafí veľká výhra, ak zas a znova stavíte tú istú sumu?
 1. Ako funguje stratégia nemennej stávky
 2. Simulácie stratégie nemennej stávky
 3. Závery a odporúčania

Všimnite si: Tento článok sa zameriava na stratégiu nemennej stávky, čo je iba jedna zo stratégií, o ktorých som hovoril v hlavnom článku. Ak chcete pochopiť absolútne všetko, najlepšie je začať článkom o ruletových stratégiách a až potom sa zamerať na jednotlivé stratégie. Ak ste si hlavný článok ešte neprečítali, odporúčam vám, aby ste sa k nemu vrátili, než sa zameriate na konkrétne stratégie.

Ako funguje stratégia nemennej stávky

Najprv som váhal, či nazvať stratégiu nemennej stávky „stratégiou", pretože je to len jeden zo základných spôsobov, ako hrať ruletu. No rozhodol som sa ju zahrnúť do mojej analýzy, keďže sa dá použiť ako porovnávací štandard pre ostatné stratégie.

A čo viac, aj keď myšlienka stratégie nemennej stávky je veľmi jednoduchá, očakávané výsledky sú dosť rozmanité, podľa toho, aké stávky zadávate a aké percento pôvodného banku zakaždým stavíte. V zásade je stratégia nemennej stávky hľadaním kompromisu medzi dvomi „hraničnými" možnosťami:

 • nízka volatilita a nízka možnosť veľkej výhry proti možnosti, že si ruletu zahráte dlhšie.
 • vysoká volatilita a šanca na veľkú výhru, proti vysokej pravdepodobnosti, že veľmi rýchlo prehráte všetko.

Aby ste dosiahli vysokú či nízku volatilitu (alebo niečo medzi tým), môžete meniť dva faktory, ktoré ovplyvňujú spôsob, ako hráte a aj vaše očakávané výsledky:

 • typ stávky
 • výšku vašich stávok

Pomocou dvoch príkladov znázorním dva hraničné protiklady, ktoré som spomínal vyššie.

PRÍKLAD č. 1

Hráč príde do kasína so sto eurami, sadne si k ruletovému stolu a v každom kole si staví jedno euro na červené alebo čierne (v kamennom kasíne to nemusí byť možné, vzhľadom na limity veľkosti stávok, ale nateraz to ignorujme). Tento človek môže pri stole ostať hrať hodiny alebo aj celé dni, ale jeho šanca, že vyhrá nejakú väčšiu sumu, je prakticky nulová.

PRÍKLAD č. 2

Hráč príde do kasína so 100 eurami, sadne si k ruletovému stolu a začne stávkou 50 eur na konkrétne číslo. Pravdepodobne prehrá všetko už po prvých dvoch zatočeniach, ale má šancu, i keď malú, že si z kasína odnesie naozaj veľkú výhru.

Ktorý prístup je najlepší? Nuž, optimálne využitie stratégie nemennej stávky je, samozrejme, niekde uprostred, ale je prakticky nemožné odhaliť jemné detaily len tým, že nad ňou človek uvažuje. Práve preto som využil môj simulačný softvér, aby som odhalil najlepší typ a výšku stávky pri hraní rulety podľa stratégie nemennej stávky.

Simulácie stratégie nemennej stávky

A teraz sa dostávame k tomu naozaj zaujímavému. Urobil som simulácie, aby som skúsil nájsťoptimálnu kombináciu typov a veľkostí stávky na dosiahnutie najlepších celkových výsledkov pri danom scenári.

Metodika a použité premenné

Myslím si, že je dôležité uviesť všetky detaily o každej simulácii, aby ste si mohli výsledky vyložiť správne a získať presnejší obraz o výhodách a nevýhodách tejto stratégie, ako aj pochopiť, všetky kombinácie typov a veľkostí stávok.

Všetky simulácie som urobil pomocou môjho vlastného simulačného softvéru, vrátane pravdepodobností a výplat v rulete s jednou nulou bez uplatnenia špeciálnych pravidiel.

Ako prvé treba spomenúť správanie hráčov počas jednotlivých simulácií. Hráči začali s bankom 100 eur a postupovali podľa stratégie nemennej stávky až kým:

 • neprehrali celý bank.
 • sa im podarilo „prežiť" 100 zatočení rulety, kedy sa zdvihli od stola a opustili kasíno, bez ohľadu na to, koľko peňazí prípadne vyhrali či prehrali.

Všimnite si: Zvolil som sto zatočení nielen preto, že je to pekne okrúhle číslo, ale aj preto, že zodpovedá priemernému zotrvaniu pri ruletovom stole. Podľa mojich pozorovaní a výpočtov by sto zatočení trvalo pri živom ruletovom stole alebo online ruletovom stole so živým krupiérom približne 3 hodiny.

Čo sa týka typov stávok, zobral som do úvahy všetky alternatívy a rozhodol som sa v mojich simuláciách použiť nasledujúce:

 • Farba – červené alebo čierne (šanca na výhru: 18/37, výplata: 2x)
 • Štvorica – štyri čísla, ktoré majú jeden spoločný roh (šanca na výhru: 4/37, výplata: 9x)
 • Na číslo – jedno konkrétne číslo (šanca na výhru: 1/37, výplata: 36x)

Čo sa týka veľkosti každej z jednotlivých stávok, rozhodol som sa rozložiť čísla na celej škále od 1 eura do 50 eur, čo, podľa mňa, pokrýva všetky zaujímavé scenáre.

Všimnite si: Použil som bank 100 eur a veľkosti stávok od 1 eura do 50 eur. Na čom však naozaj záleží, je % banku stavené v každom kole. Stávka jedno euro z banku 100 eur zodpovedá stávke desať eur z banku 1000 eur. Pokiaľ pomer medzi veľkosťou stávok a počiatočným bankom ostáva rovnaký, mali by byť rovnaké aj výsledky. Pri tejto stratégii neberiem do úvahy limity na veľkosť stávky, keďže by vo všeobecnosti nemali pri stratégii nemennej stávky zohrávať rolu.

Počet hráčov, nasimulovaných v každej simulácii, bol 1 000 000, s cieľom zabezpečiť dostatočne presne výsledky. Aj tak tu budú isté štatistické odchýlky, ktoré však zásadne neovplyvnia výsledky, alebo nezmenia celkový výstup z týchto simulácii.

Analýza typu stávok

Než sa dostaneme ku konkrétnejším simuláciám a rôznym výškam stávok, pozrime sa najprv podrobnejšie na to, ako stratégia nemennej stávky funguje s pevnou výškou stávky 4 eurá a s rôznymi typmi stávok, aby sme získali lepšiu predstavu o tom, ako typ stávky môže zmeniť očakávané výsledky.

Tabuľka č. 1: Percento výhercov, ktorí stavili pri každom zatočení s rôznymi typmi stávok 4 eurá
Tabuľka č. 2: Percento hráčov, ktorí prehrali celý svoj bank za menej než 30, 50, 75 alebo 100 zatočení

Ako vidíte, takmer všetci hráči, ktorí si stavili na farbu, dokázali odohrať všetkých 100 kôl. Prakticky nemajú šancu na nejakú zásadnú výhru, avšak v banku stále majú viacmenej toľko ako na začiatku. Takmer všetci hráči, ktorým sa podarilo uhrať nejaký zisk, si, až na veľmi zriedkavé výnimky, odnášajú menej než dvojnásobok svojho pôvodného banku. Hráči v priemere zo svojho pôvodného banku prehrajú 10,80 eura, čo je najviac spomedzi rôznych typov stávok, použitých v týchto simuláciách.

Možnosť odohrať všetkých 100 zatočení a odniesť si zásadný zisk sa zvyšuje pri volatilnejších stávkach, ale takisto rýchlo rastie aj šanca že všetko prehrajú. Viac než 50% hráčov, ktorí stavili 4 eurá na konkrétne číslo, prehrali celý bank skôr, než by sa stihli tešiť z aspoň jednej výhry, keďže prehrali 25 kôl za sebou. Keď sa hra živá ruleta, predstavuje to asi 45 minút hracieho času.

Všimnite si: Percento zúčastnených hráčov, ktorí prehrajú v priebehu 30 až 50 zatočení, keď si stavia na konkrétne číslo, je v tomto scenári rovnaké – 50,4 %. Je to preto, že prakticky neexistuje šanca, že im medzi 30. až 50. zatočením dôjdu peniaze. Buď prehráte všetko počas prvých 25 zatočení, alebo vyhráte aspoň jedno zatočenie a potom môžete odohrať aspoň 61 zatočení. Je to priamy dôsledok konkrétnych hodnôt, ktoré som si pre tieto simulácie zvolil.

Analýza veľkosti stávok a simulácií č. 1: farba (červené alebo čierne)

Prvý typ stávky, na ktorý sa pozrieme podrobnejšie, je stávka vložená na červenú alebo čiernu farbu. Použijem veľmi podobný formát tabuľky, ako som použil predtým, ale namiesto rôznych typov stávok, teraz budú v jednotlivých riadkoch tabuľky rôzne veľkosti stávky.

Tabuľka č. 3: Percento výhercov, ktorí dávali rôzne veľké stávky na červenú alebo čiernu farbu
Tabuľka č. 4: Percento hráčov, ktorí prehrali celý svoj bank za menej než 30, 50, 75 alebo 100 zatočení

Pozrime sa na výsledky: Ako sa dalo predpokladať, hráči, ktorí dávajú stávky v hodnote 1 euro alebo 2 eurá na červenú alebo čiernu, celkom určite odohrajú všetkých 100 herných kôl, ale nemajú veľkú šancu, že by si aspoň zdvojnásobili svoj bank.

Trochu sa to zmení, keď sa stávka zvýši na 5 eur, keď je možnosť dosiahnuť po 100 zatočeniach zisk v podstate rovnaká ako pri stávke jedno euro alebo dve eurá, ale je tu aj 1,5 % šanca na výhru vyše 100 eur. To však znamená, že v priemere 4,3 % hráčov sa nedostane až na plných 100 zatočení.

Je totiž veľký rozdiel medzi hráčmi, ktorí v každom kole stavia 5 eur a hráčmi, ktorí v každom kole stavia 10 eur. Hoci percento výhercov klesne iba mierne, percento hráčov, ktorým sa nepodarilo odohrať všetkých 100 kôl, sa takmer zdesaťnásobilo na 40,5 %. To preto, že počet hráčov, ktorí „prežijú" sto zatočení s menej než pôvodnými sto eurami je omnoho menší, ak hráči hrajú s 10 eurami na stávku.

Tento trend pokračuje až po posledný riadok tabuľky. Šanca na veľkú výhru sa postupne zvyšuje, ale percento hráčov, ktorí prehrajú všetko do 30, 50, 75 a 100 zatočení tiež rastie so zvyšujúcou sa stávkou. Čo sa týka maximálnej otestovanej stávky 50 eur, iba 25,2 % hráčov sa dostalo cez prvých 30 zatočení, čo je pochopiteľné, keďže na začiatku mali peňazí akurát na dve stávky.

Ako vidíte v tabuľkách, priemerný náklad na uplatnenie tejto stratégie sa zvyšuje so zvyšujúcimi sa stavenými sumami. Je to logické, keďže hráči pri každej stávke štatisticky prehrávajú isté percento svojho banku. Celková stavená suma je pri väčších stávkach vyššia, čo tiež zvyšuje priemerné celkové náklady.

Najvýhodnejšia výška stávky

Podľa mňa je ideálna výška stávky na hranie tejto konkrétnej stratégie 20 eur (alebo 20 % vášho počiatočného banku). Najlepšia výška stávky pre vás osobne môže byť iná, avšak myslím si, že staviť si 20 % počiatočného banku na červenú alebo čiernu pekne vyváži šancu na veľkú výhru a pravdepodobnosť, že si budete môcť ruletu užívať dlhšie.

Keď si stavíte 20 eur, budete mať 24,3 % šancu na zisk po sto zatočeniach, a malú 1,4 % šancu na výhru päť- až desaťnásobku vášho banku. Budete mať 54,6 % šancu, že si zahráte aspoň 50 zatočení a priemerný počet zatočení, ktoré odohráte, bude niekde okolo 45, čo predstavuje asi 80 až 90 minút hry v živej rulete.

Analýza výšky stávok a simulácií č. 2: Štvorica (štyri čísla)

Teraz sa pozrime na výsledky mojich simulácií pre hráčov, ktorí uplatňujú stratégiu nemennej stávky a svoje peniaze vkladajú na štvoricu.

Tabuľka č. 5: Percento výhercov, ktorí si stavili rôzne sumy na štvoricu
Tabuľka č. 6: Percento hráčov, ktorí prehrali celý svoj bank za menej než 30, 50, 75 alebo 100 zatočení

Rozdiel je zjavný od samého začiatku. Hráči, ktorí si stavia 1 euro, teraz majú šancu svoj počiatočný bank aspoň zdvojnásobiť, aj keď veľmi malú (0,035 %). Okrem toho sa o približne 10 % zvýšilo percento výhercov v porovnaní s hráčmi, ktorí si stavili jedno euro na farbu.

Hráči, ktorí na jedno zatočenie stavili 2 eurá, majú lepšiu šancu, že na konci budú mať po 100 zatočeniach aspoň 200 eur, presnejšie majú štvorpercentnú šancu. Avšak, v dôsledku vyššej celkovej volatility, keďže stávky boli rizikovejšie, sa 6,3% hráčov nedostalo cez všetkých 100 zatočení.

Keď sa pozrieme na opačný koniec tabuľky, kde sú stávky 20 eur a 50 eur, je zjavné, že tieto sú príliš riskantné pre hráčov, ktorí by chceli mať realistickú šancu, že si pri ruletovom stole zahrajú trochu dlhšie než len pár minút. Iba 25,6 % resp. 9,2 % hráčom sa podarí odohrať prvých 30 zatočení, pričom mnohí hráči prehrajú všetko bez toho, aby zažili vôbec jedno víťazné kolo hry.

Stávky vo výške 10 eur sú menej rizikové než vo výške 20 a 50 eur, no aj tak sú ešte dosť rizikové, keďže viac než 50 % hráčov príde o všetky peniaze počas prvých 30 zatočení.

Najvýhodnejšia výška stávky

Z horeuvedených dôvodov je najvýhodnejšia výška stávky pri tejto konkrétnej stratégii v rozpätí od 3 do 5 eur. Hráči, ktorí v jednom kole stavia 3 eurá, majú celkom dobrú šancu, že si viac než zdvojnásobia svoj počiatočný bank (11,95 %), ale len veľmi malú šancu, že na konci budú mať 500 eur (0,0011 %). Určite odohrajú aspoň 33 kôl hry, s relatívne vysokou možnosťou (76 %), že sa im podarí odohrať všetkých 100 zatočení.

Pri stávkach v hodnote 4 eurá sa šanca na veľkú celkovú výhru zvyšuje, ale šanca, že na konci bude mať hráč viac než 500 eur je stále extrémne nízka (0,04 %). Títo hráči s veľkou pravdepodobnosťou odohrajú viac než 30 zatočení, keďže im na to stačí jedno víťazné zatočenie. Hráči, ktorí do stávky dávajú 4 eurá, v priemere odohrajú približne 82 zatočení, čo predstavuje celkom pekný hrací čas. Na druhej strane, takmer 40 % týchto hráčov sa nepodarí odohrať všetkých 100 zatočení.

Hráči, ktorí si v každom kole stavia 5 eur, hrajú s ešte väčším rizikom. Viac než polovici (51 %) z nich sa nepodarí odohrať všetkých 100 zatočení. Ich šanca, že na konci budú mať viac než 500 eur je však podstatne vyššia než u predchádzajúcich dvoch skupín, aj keď stále len 0,47 %.

Ak by som si mal z možností, s ktorými som experimentoval v simuláciách, vybrať výšku stávky, s najväčšou pravdepodobnosťou by som si vybral stávku 4 eurá, keďže má najlepší pomer riziko-odmena. No ak by ste si v každom kole stavili 3 alebo 5 eur, darilo by sa vám rovnako dobre.

Analýza výšky stávok a simulácií č. 3: na číslo (straight up)

A napokon sa pozrime na výšky stávok pri najvolatilnejšom uplatnení stratégie nemennej stávky a vôbec najvolatilnejšom type ruletovej stávky – stávky na jedno konkrétne číslo z 37, ktoré sú na ruletovom stole a ruletovom kolese.

Tabuľka č. 7: Percento výhercov, ktorí si stavili rôzne sumy na číslo (straight up)
Tabuľka č. 8: Percento hráčov, ktorí prehrali celý svoj bank za menej než 30, 50, 75 alebo 100 zatočení

Všimnite si hneď na začiatku tabuľky niečo zvláštne. Možnosť, že na konci budete mať viac peňazí než na začiatku, je vyše 50 %. Podľa mojich simulácií až 50,9 % hráčov, ktorí dávali jednoeurové stávky mali na konci viac peňazí než na začiatku. Nastalo to v dôsledku konkrétnych podmienok mojich simulácii, presnejšie povedané v dôsledku počtu zatočení, ktorý bol nastavený na 100.

Na to, aby boli hráči po 100 zatočeniach v zisku, im stačilo vyhrať tri alebo viac zatočení. Veľkej časti hráčov sa tento výsledok podaril a nakoniec vyhrali 8 €. Zhrňujúc sa teda dá povedať, že veľa hráčom sa podarilo vyhrať malú sumu, preto vytlačili počet celkových výhercov nad 50%, pričom výplatný pomer pri tejto stratégii je, samozrejme, stále nižší než 100%.

Vyššie stávky (10, 20 a 50 eur) sa mi zdajú príliš riskantné. Samozrejme, je trochu riskantné staviť si 50 eur na konkrétne číslo, ak máte v banku iba 100 eur, ale 0,62 % hráčov, ktorí tak urobili, vyhrali viac než 5000 eur. Na druhej strane, 94,7 % z nich prehrali v prvých dvoch kolách hry úplne všetko. Je to podobná situácia ako pri stávkach s 20 a 10 eurami, kedy výhercovia v priemere vyhrávajú menej, ale podarí sa im hrať trošku dlhšie.

Stávky s piatimi eurami sú celkom zaujímavé, ale aj tak si myslím, že sú príliš riskantné pre hráčov, ktorí si chcú zahrať trochu dlhšie. Pri tejto výške stávky musíte vyhrať aspoň jedno z prvých 20 zatočení, alebo vám dôjdu peniaze. Ak sa vám podarí vyhrať jedno z prvých 20 zatočení, máte celkom dobrú šancu, že sa vám podarí odohrať všetkých 100 zatočení, ale toto sa stáva iba v približne 42 % prípadov.

Najvýhodnejšia výška stávky

Optimálna výška stávky pri tejto konkrétnej stratégii je podľa mňa niekde od dvoch do štyroch eur. Ponúka dobrú rovnováhu medzi slušným hracím časom a primeranou šancou na veľkú výhru.

Ak chcete mať dobrú šancu, že odohráte všetkých 100 zatočení, a ak vám stačia menšie výhry, najlepšou alternatívou môže byť výška stávky 2 eurá. Máte 61,4 % šancu, že odohráte všetkých 100 zatočení a 13,16% šancu, že po 100 zatočeniach budete mať viac než 200 eur.

Ak by ste chceli mať slušnú šancu na väčšiu výhru, najlepšou alternatívou sú stávky na 3 alebo 4 eurá. Máte šancu 1,8% alebo 4,6%, že po 100 zatočeniach budete mať viac než 500 eur a dokonca máte šancu, že svoj pôvodný bank zdesaťnásobíte alebo ešte viac zvýšite (0,002 % pri stávke 3 eurá a 0,037 % pri stávke 4 eurá). Znamená to tiež, že v priemere odohráte menej kôl hry a vaše šance, že odohráte všetkých 100 zatočení, budú podstatne nižšie.

Závery a odporúčania

Berúc do úvahy všetky faktory, môže byť stratégia nemennej stávky zaujímavá pre hráčov, ktorí si chcú hru dlhšie užiť a mať pritom aj slušnú šancu, že vyhrajú väčšiu sumu. Sú aj lepšie stratégie, pokiaľ ide o výplatný pomer, alebo možnosť vyhrať väčšiu sumu, ale stratégie, ktoré by boli také jednoduché na hranie ako je táto, nájdete iba ťažko.

Odporúčam vám, aby ste si pozreli aj ostatné stratégie, ktoré vysvetľujem v článku ruletové stratégie, lebo existujú aj stratégie so šancou na lepšie výsledky.

Ak sa rozhodnete použiť stratégiu nemennej stávky, určite neuškodí, ak zvolíte dobrú kombináciu typu stávky a výšky stávky. Pre hráčov, ktorí začínajú so 100 eurami a chcú odohrať maximum zo 100 zatočení, sú najlepšie tieto alternatívy:

 • Stávka na farbu – 20 eur na jedno hracie kolo (20 % počiatočného banku)
 • Stávka na štvoricu– 3 až 5 eur na jedno hracie kolo (3 až 5 % počiatočného banku 100 eur)
 • Stávka na číslo – 2 až 4 eurá na jedno hracie kolo (2 až 4 % počiatočného banku 100 eur)

Najlepšia kombinácia sa môže líšiť podľa vašich osobných preferencií, no tieto preferujem ja. Nezabudnite, že toto sú najlepšie alternatívy konkrétne pre stratégiu nemennej stávky. Lepšie výsledky dosiahnete, ak použijete iné stratégie, preto vám odporúčam, aby ste sa vrátili k hlavnému článku a všetky si ich pozreli.

Považovali by to niektorí vaši známi za užitočné?

Zdieľajte tento článok a dajte im vedieť.

flash-message-news
Kasíno Guru Novinky – Sledujte denné správy zo sveta hazardných hier
Prihláste sa k odberu našich noviniek pre najnovšie bonusy bez vkladu, nové automaty a ďalšie novinky