Ako liečiť a prekonať patologické hráčstvo

Keď hranie prerastie do problému či závislosti, nemusí byť jednoduché prekonať to. Prekonať sa to však dá, keďže existuje množstvo metód, ktoré môžu hráčovi pomôcť vyhrať boj proti patologickému hráčstvu, problematickému hraniu, gamblerstvu alebo závislosti od gamblingu.

Ak máte pocit, že vaše hracie návyky prerástli do problému, odporúčame vám prečítať si tento článok a vyhľadať pomoc, aby ste sa pokúsili zmeniť svoj vzťah k hraniu.

V tomto článku predstavujeme spôsoby, ako riešiť patologické hráčstvo, napríklad:

 • kroky, ktoré môžete urobiť sám;
 • spôsoby, ako získať pomoc od rodiny, priateľov alebo ľudí, ktorí bojujú s gamblerstvom;
 • možné zdroje profesionálnej pomoci a ako vám môžu pomôcť.

Obsah:

 1. Priznanie si problému
 2. Proces prekonania patologického hráčstva
 3. Ako to riešiť sám
 4. Podpora rodiny a priateľov
 5. Linky pomoci a chatovacie služby
 6. Podporné skupiny
 7. Psychoterapia, poradenstvo a profesionálna pomoc
 8. Rehabilitácia gamblerstva a rezidenčné programy liečby
 9. Kde hľadať pomoc

Priznanie si problému

Ak chcete nejaký problém vyriešiť, je absolútne nevyhnutné v prvom rade akceptovať, že ten problém máte, a že s tým potrebujete niečo urobiť. Bez tohto prvého „kroku" sú vaše šance na oslobodenie sa spod nadvlády gamblerstva nad vaším životom prakticky nulové.

Znie to celkom samozrejme, nie? Ak si nepriznáte, že niečo nie je v poriadku, a nechcete to naozaj zmeniť, ako môžete dúfať, že s tým niečo dokážete urobiť?

Aj keď sú dôvody tohto kroku zjavné, často sa javí ako jedna z najťažších fáz prekonania problému s gamblerstvom alebo závislosťou. Patologické hráčstvo, najmä v jeho pokročilejšej podobe, môže pôsobiť ako nesmierne ťažký nepriateľ. Môže vás a vašu myseľ tak hlboko ovplyvňovať, až si vsugerujete, že nemáte pod kontrolou absolútne nič.

Ak si uvedomujete, že vaše hranie prerástlo do niečoho, čo už pre vás nie je len zábava, a chceli by ste znovu získať kontrolu nad svojím životom, ste na správnej ceste. No aj tak máte pred sebou ešte dlhú cestu.

A ak si myslíte (alebo máte čo i len tieň podozrenia), že s vašimi hracími návykmi by mohlo byť niečo v neporiadku, veľmi vám odporúčame, aby ste si prečítali náš článok diagnostika patologického hráčstva. Pri čo i len miernom podozrení, že by ste mohli mať problém s gamblerstvom, je pravdepodobné, že niečo sa bude musieť zmeniť. Rozhodne je lepšie byť opatrný, než niečo podceniť.

Proces prekonania patologického hráčstva

Možno nie je ľahké predstaviť si, ako vlastne vyzerá celý úspešný proces prekonania patologického hráčstva. Preto sme sa rozhodli zahrnúť dva „modely", ktoré by vám mohli pomôcť si tento proces vizualizovať a lepšie sa naň pripraviť:

Tri fázy prekonania patologického hráčstva

Doktor Robert L. Custer, psychiater, ktorý bol priekopníkom moderného liečenia patologického hráčstva a gamblerstva, načrtol model, ktorý pozostáva z troch fáz nutkavého hráčstva a troch fáz vyliečenia. Odkedy prvýkrát popísal tieto fázy, prešlo už niekoľko desaťročí a aj hrací priemysel sa medzičasom zásadne vyvinul, ale kľúčové princípy ostávajú nezmenené.

Tri fázy nutkavého hráčstva sú: výherná fáza, fáza prehrávania, a fáza zúfalstva. Keď človek prejde týmito fázami, padne prakticky až na dno. Táto fáza je typická beznádejou, abstinenčnými príznakmi a emocionálnymi zrúteniami sa. Môže tiež dôjsť k zatknutiu z dôvodu páchania trestnej činnosti na získanie prostriedkov na hranie, a tiež k zneužívaniu alkoholu a drog. Časté sú aj myšlienky na samovraždu.

Možno je toto presne vaša aktuálna situácia a nevidíte východisko. No je dôležité nestrácať nádej a pustiť sa na cestu k vyliečeniu. Pozrime sa na tri fázy prekonania patologického hráčstva – kritickú fázu, fázu obnovy a fázu sily.

Upozornenie: Konkrétne podrobnosti jednotlivých fáz môžu byť u adolescentov mierne odlišné, ale celkový obraz ostáva nezmenený.

1. Kritická fáza

V kritickej fáze sa začínate kriticky zamýšľať nad tým, čo ste už urobili. Uvedomíte si, čo sa stalo a začínate preberať zodpovednosť za svoje konanie. Prestanete hrať a začnete jasne rozmýšľať a nutkanie hrať už neovplyvňuje všetko vaše konanie.

Zanalyzujete si svoje financie a začnete sa zamýšľať, čo robiť. Je pravdepodobné, že vaša závislosť od hrania vás dostala do zlej finančnej situácie a v tejto fáze si začnete robiť plány, ako splatiť dlhy a dostať financie do poriadku.

Kritická fáza je v podstate, keď začnete svoj život budovať nanovo bez gamblerstva.

2. Fáza obnovy

Prvá fáza začína obnovou vášho života, ale ešte stále máte pred sebou dlhú cestu. Fáza obnovy je pokračovanie procesu budovania a vlastne prebudovania vášho života. Tento proces si obyčajne vyžaduje zlepšenie vo viacerých oblastiach, vrátane osobného rastu, zlepšenia vzťahov a usporiadania financií.

Čo sa týka financií, je potrebné pridŕžať sa spomínaného procesu splatenia dlhov a pritom sa zameriavať aj na platenie aktuálnych účtov. Okrem toho by ste tiež mali urobiť všetko, čo je vo vašich silách, aby ste vyriešili akékoľvek právne problémy, ktoré sa mohli vyskytnúť v dôsledku vašich hráčskych návykov.

Potom sa môžete prijať taký, aký naozaj ste, vrátane vašich silných a slabých stránok. Získate späť sebaúctu, budete menej netrpezlivý a podráždený. Začnete sa venovať novým činnostiam, získate nové záujmy a dáte si ciele do budúcnosti.

Budete tráviť stále viac času s rodinou a priateľmi a pracovať na vylepšení svojich vzťahov s rodinou, priateľmi, manželom či manželkou a všetkými, ktorí sú pre vás dôležití. Títo ľudia vám postupne začnú opäť dôverovať a vaše vzťahy sa budú ďalej zlepšovať.

3. Fáza rastu

Keď si svoj život nanovo vybudujete, získate obrovskú príležitosť rásť ešte viac, stať sa lepšou verziou seba samého a objaviť nový (lepší) spôsob života. Toto je fáza rastu.

Prestanete myslieť na hranie hazardu a zvládnete čokoľvek, čo vás v živote postretne. Viete sa postaviť problémom a vysporiadať sa s nimi a hranie hazardu už neovplyvňuje vaše správanie.

Dokážete sa obetovať pre druhých a preukázať cit a pozornosť ľuďom okolo vás. Okrem toho vám skúsenosť s prekonaním závislosti od hrania dáva veľké osobné pochopenie. Začnete lepšie rozumieť sebe aj iným ľuďom, čo vám dá ešte viac sily v novom živote bez hrania hazardu.

Kolobeh zmeny

Aj keď tri spomínané fázy prekonania patologického hráčstva sú skvelým nástrojom, na vizualizovanie procesu vyliečenia, nie sú ideálne na priznanie si potenciálnych pochybení a recidív, ktoré sú dosť bežné aj počas obdobia dlhšieho zotavenia.

Transteoretický model načrtáva viaceré fázy zmeny a bol vypracovaný koncom 70. rokov minulého storočia na základe štúdie zvyklostí fajčiarov, ktorí bojovali so svojou závislosťou. Tento model funguje na predpoklade, že ľudia menia svoje zvyčajné správanie priebežne v cyklickom procese, namiesto toho, aby ho menili rýchlo a rozhodne.

Podľa tohto modelu existuje šesť fáz zmeny:

 1. Pred zamyslením – Počas tejto fázy si ľudia neuvedomujú, že ich správanie je problematické, alebo by mohlo mať negatívne následky. Nemajú zámer prijať v blízkej budúcnosti (čo sa definuje ako najbližších 6 mesiacov) žiadne kroky a často podceňujú pozitíva zmeny v správaní a zároveň preceňujú jej negatíva.
 2. Zamyslenie – Počas tejto fázy sa ľudia zamýšľajú, že by sa mohli začať správať zdravšie alebo by v blízkej budúcnosti mohli upustiť od nezdravého správania. Uvedomujú si, že ich správanie môže byť problematické, a začnú vážnejšie a praktickejšie zvažovať pre a proti tomu, že by ho zmenili. No napriek tomu si títo ľudia možno stále nie sú istí, či sa naozaj chcú zmeniť alebo nie.
 3. Odhodlanie – Počas tejto fázy (známej tiež ako prípravná fáza) sú ľudia pripravení začať konať v najbližších 30 dňoch. Začnú malými krokmi smerom k želanej zmene a veria, že zmena môže vyústiť do zdravšieho životného štýlu.
 4. Akcia – V „akčnej" fáze ľudia nedávno urobili zmenu a plánujú pokračovať. Môže to byť zjavné na základe zmien v problematickom správaní alebo tým, že majú nové zdravšie vzorce správania.
 5. Udržiavanie – V tejto fáze sa ľuďom podarilo zachovať si svoje nové zmenené správanie počas istej lehoty (definovanej ako viac než 6 mesiacov) a plánujú si ho zachovať aj do budúcnosti. Intenzívne pracujú na tom, aby nenastala recidíva a nechcú sa vrátiť k svojmu predošlému nezdravému správaniu.
 6. Ukončenie – V tejto fáze už ľudia nemajú žiadnu chuť vrátiť sa k svojmu predošlému nezdravému správaniu a sú presvedčení, že nenastane recidíva. Túto fázu je však možné dosiahnuť iba vo veľmi výnimočných prípadoch. Väčšina ľudí ostáva vo fáze udržiavania, preto fázu ukončenia veľmi zriedkavo dosiahnu.

Hoci sa zlyhania a recidívy spomínajú iba vo fáze udržiavania, môžu sa vyskytnúť kedykoľvek. Aj keď tieto recidívy môžu spôsobiť spomalenie na ceste k uzdraveniu, je veľmi dôležité nestrácať nádej a hýbať sa ďalej vpred.

Oba spomenuté modely majú isté obmedzenia a nie sú dokonalé, no dokážu vám poskytnúť potrebný základ vo vašom boji. Pozrime sa na to, ako to môžete dokázať.

Ako to riešiť sám

Možno dokážete prekonať závislosť od hrania sám bez vyhľadania akejkoľvek pomoci od blízkych, priateľov, partnera či profesionálov. Asi sa to javí ako najžiaducejšia alternatíva, ale jednoznačne je najťažšia.

Povedať niekomu o vašom probléme s gamblerstvom môže byť nesmierne ťažké. Možno sa obávate zveriť s touto informáciou svojim najbližším, povedať im, čo ste urobili a čo je zle. Väčšina ľudí, ktorí bojujú s gamblerstvom, sa obáva komukoľvek o tom povedať, možno práve tak ako vy teraz. Ale je to správny krok a môže vám nesmierne pomôcť a pomôcť vám uzdraviť sa.

Podpora priateľov, rodiny, či partnera, môže byť rozhodujúcim faktorom vášho úspešného uzdravenia. No ak im nič nepoviete, nemôžu vám pomôcť, pokiaľ na to neprídu sami.

Môžete tiež skúsiť otvorene sa porozprávať s profesionálom a vyhľadať takúto pomoc, alebo hľadať pomoc ľudí, ktorí si prechádzajú (alebo prešli) tým istým ako vy.

Na tieto alternatívy sa zameriame neskôr, ale teraz sa podrobnejšie pozrime na to, čo môžete urobiť sám. Spomínané praktiky a tipy z tejto časti vám môžu pomôcť prekonať závislosť od hrania aj sám, ale môžete (a mali by ste) ich uplatňovať aj keď v tom nie ste sám.

1. Obmedzte si prístup k hraniu hazardu

Online kasína a and bookmakeri, rovnako ako niektoré kamenné kasína, ponúkajú rôzne možnosti zodpovedného hrania, ktoré vám v tejto situácii môžu byť nápomocné, napríklad:

 • Možnosti samovylúčenia
 • Maximálny vklad
 • Limit na veľkosť stávky

Okrem týchto možností existujú aj „globálne" blokovacie stránky a nástroje, ktoré čo najlepšie bránia v prístupe k online kasínam alebo webstránkam, ktoré prevádzkujú iné formy hazardu. Viac o týchto nástrojoch si môžete prečítať v našom článku o možnostiach zodpovedného hrania, ktoré ponúkajú online poskytovatelia hazardných hier.

Určite sa oplatí používať tieto nástroje, ale mali by ste mať na pamäti aj to, že vám nepomôžu prekonať problém s gamblerstvom sami o sebe. Osoba, ktorá naozaj chce hrať hazardné hry, si vždy nájde spôsob, ako obísť tieto nástroje a obmedzenia a hrať.

Samovylúčenie, vkladové limity, blokovacie a iné nástroje vám nepomôžu celkom prestať hrať, ale tvoria prekážku, ktorá vás môže od hrania odradiť, ak budete pociťovať nutkanie hrať. Môže vám to pomôcť obmedziť negatívny dopad hrania hazardu na váš život, ale po konci obdobia samovylúčenia je veľmi jednoduché spadnúť späť do začarovaného kruhu závislosti od hrania. Preto je veľmi dôležité zamerať sa na iné aspekty prekonania patologického hráčstva, namiesto toho, aby ste sa spoliehali iba na to, že to tieto nástroje urobia za vás.

V niektorých situáciách môžu byť potrebné extrémnejšie opatrenia. Možno by ste mali pouvažovať nad tým, že sa zbavíte počítača, mobilného telefónu alebo tabletu, aby ste naozaj nemali prístup k online hazardu. Samozrejme, možno sa to nedá, vzhľadom na váš životný štýl a prácu, ale určite sa nad tým zamyslite. Odporúča sa tiež prestať chodiť do barov, krčiem či iných zariadení, kde sú možnosti hrať hazardné hry.

2. Nájdite si činnosti, ktoré vo vašom živote nahradia gamblerstvo.

Pre mnohých patologických hráčov sa hranie hazardných hier stalo veľmi dôležitou súčasťou života, či si to uvedomujú alebo nie, a je dosť pravdepodobné, že je to aj váš prípad. Keď máte pocit nudy, je veľmi pravdepodobné, že hazard bude jedna z prvých činností, ktoré vám napadnú, preto je ťažšie odolať.

Keď bojujete s patologickým hraním, je dôležité naplniť si deň zdravými činnosťami, ktoré vás budú zamestnávať a zabránia tomu, aby ste neustále mysleli na hazard. Ak neustále máte niečo na práci, sú vaše šance zvíťaziť v boji so závislosťou od hrania podstatne vyššie.

Choďte na prechádzku, začnite s nejakým novým športom, začnite chodiť do posilňovne a tráviť viac času s rodinou a priateľmi. Takmer čokoľvek, čo vám napadne, môže byť užitočné, s výnimkou faktorov, na ktoré sa zameriame v ďalšej časti.

3. Dajte si pozor, aby ste si nevyvinuli závislosť od niečoho iného

Kým bojujete so závislosťou od hrania, je veľmi ľahké prepadnúť závislosti od niečoho iného. Alkohol, drogy, či iné nebezpečné látky alebo činnosti môžu poskytnúť rýchle uvoľnenie, ak máte nutkanie hrať, ale nepomôžu vám, dať svoj život opäť do poriadku. Iba znásobia vaše problémy a spôsobia presný opak toho, čo sa snažíte dosiahnuť.

Snaha o prekonanie závislosti od hrania je mentálne nesmierne náročný proces, ktorý zosilňuje vašu náchylnosť na iné závislosti, napríklad alkohol alebo drogy, a je vyššia pravdepodobnosť, že sa tieto problémy prejavia. Buďte ostražitý a urobte maximum, aby ste našli zdravšie aktivity.

4. Pochopte, že hranie hazardných hier NIE je spôsob, ako zarobiť.

Snaha o veľké výhry a naháňanie sa za prehratými peniazmi je jedným z hlavných symptómov závislosti od hrania. Čakáte na veľkú výhru a dúfate, že získate späť prehraté peniaze a možno si ešte aj prilepšíte. Ale tento „veľký prelom" nikdy nenastane a iba si kopete stále hlbšiu jamu.

Je kľúčové pochopiť, že z gamblerstva nezbohatnete. Každá hra v kasíne je nastavená tak, aby zvýhodňovala kasíno (alebo „dom"). Výhoda kasína sa nazýva „house edge", a viac si o tom môžete prečítať v našom článku o RTP (výplatnom pomere) a volatilite. Zameriava sa na kasínové hry, ale podobne to funguje aj pri športových stávkach, bingu, stieracích žreboch, lotérii a iných formách hazardných hier.

Výhoda kasína znamená, že strácate časť z každej stávky, ktorú zadáte, preto je z dlhodobého hľadiska nemožné byť ziskový. Každá hra je nakonfigurovaná inak, ale všetky majú spoločný faktor– v konečnom dôsledku PREHRÁTE peniaze, keď budete ďalej hrať. Majte to na pamäti, lebo vám to môže pomôcť zmeniť spôsob, akým momentálne nahliadate na hranie hazardu.

Najpravdepodobnejším dôvodom, prečo hráte hazardné hry, je túžba vyhrať peniaze, alebo aspoň získať späť, čo ste prehrali. No mnohí profesionáli sa zhodnú v tom, že skutočné dôvody gamblerstva sú podstatne hlbšie a keď ide o závislosť od hrania hazardných hier, často vôbec nejde o peniaze. Ide o„nakŕmenie" závislosti a peniaze sú na to potrebná zložka. Mnohí patologickí hráči neprestanú hrať, aj keď získajú veľké výhry, ale hrajú ďalej, kým všetko neprehrajú, alebo si neuvedomia, že majú obrovský problém a potom s tým začnú niečo robiť. Čím skôr si uvedomíte, že hranie hazardných hier nie je spôsob ako zarobiť, tým lepšie pre vás.

5. Naučte sa potláčať nutkanie hrať

Keď sa tuhí fajčiari snažia prestať fajčiť, naďalej majú silné nutkanie siahnuť po cigarete. Takisto je to aj s hraním hazardu. Je takmer isté, že pocítite túžbu hrať na hracích automatoch, staviť si zas v rulete alebo na svoj športový tím. No je kľúčové snažiť sa odolať.

Ako na to? Neexistuje univerzálny spôsob, ako odolať pokušeniu hrať hazardné hry, ale tu je niekoľko vecí, ktoré by mohli pomôcť:

 • Odložte hranie na neskôr – Kedykoľvek budete mať pocit, že chcete hrať, prinúťte sa 10 minút počkať, alebo možno hodinku, alebo aj deň, kým naozaj začnete hrať. Postupom času si možno uvedomíte, že hranie je chyba a prestanete hrať. V ideálnom prípade budete musieť odložiť túžbu navždy, ale toto je prvý krok.
 • Zamyslite sa nad tým, čo sa stane, keď hráte hazardné hry – je veľmi pravdepodobné, že väčšina vašich predošlých hráčskych sedení skončila negatívne. Skúste si predstaviť, ako sa obyčajne cítite, keď všetko prehráte, aj to, ako vnímate seba a ako vás možno práve teraz vnímajú ľudia okolo vás. Nie je to pekná myšlienka, ale presne o to ide.
 • Rozptyľujte sa tak, že budete v kontakte s inými ľudmi a budete sa venovať rôznym činnostiam – Už sme to spomínali, ale je dôležité zamestnávať si myseľ, aby sa nutkanie hlásilo menej často. Je tiež užitočné byť s inými ľuďmi a nie sám, keďže iní vám vedia pomôcť sa rozptýliť a poskytnúť vám potrebnú podporu. Zapojte sa do športových aktivít, nájdite si nové koníčky a snažte sa čo najviac času tráviť s inými ľuďmi.
 • Nebuďte na seba príliš prísny –Možno nedokážete odolať všetkým túžbam a možno z času na čas budete hrať. Je dôležité uvedomiť si, že sa to môže stať komukoľvek. Nepoužívajte to ako výhovorku, aby ste sa celkom vzdali, pretože sa to raz stalo. Poučte sa zo svojich chýb a ostaňte silný a bojujte ďalej. No napriek všetkému je tiež dôležité, nebrať to veľmi na ľahkú váhu a uvedomiť si, kde ste spravili chybu. Ak sa to stane viac než raz, možno by sa oplatilo vyhľadať profesionálnu pomoc.

Každý je však iný, takže je ťažké povedať, čo bude alebo nebude fungovať u vás. Podstatné je, aby ste urobili všetko, čo je vo vašich silách, a odolávali túžbe hrať, pričom hore uvedené možnosti sú iba niektoré z vecí, ktoré v tejto situácii môžu pomôcť.

V niektorých prípadoch je túžba hrať možno spätá s vaším osobným prostredím. Existujú ľudia, ktorí úspešne prekonali závislosť od hrania hazardu vďaka tomu, že sa presťahovali do iného prostredia, a v ich živote tak nastala zmena. Táto alternatíva rozhodne nie je pre každého, ale stojí za zmienku.

6. Pokúste sa dať si do poriadku svoju finančnú situáciu.

Hracie návyky možno spôsobili, že ste prišli o svoje úspory, alebo ste sa dokonca zadĺžili. Ak je to tak, mali by ste prijať opatrenia na splatenie dlhov a obnovenie finančného zdravia.

V prvom rade prestaňte hrať a prestaňte prehrávať ďalšie peniaze. Ako sme už spomínali, snaha dobehnúť prehraté je veľmi škodlivá pre vaše mentálne a finančné zdravie. Prestaňte hľadať nepravdepodobné „rýchle riešenie" a nájdite rozumný spôsob, ako si dať financie do poriadku.

Býva to dlhý, náročný a ťažký proces, no je to niečo, čo treba spraviť, aby ste v budúcnosti mali normálny a spokojný život. Existujú aj organizácie, ktoré pomáhajú v spravovaní dlhu a charitatívne organizácie, ktoré vám pomôžu, ale aj viaceré organizácie, ktoré sa zameriavajú na liečenie patologického hráčstva, ktoré vám tiež pomôžu spravovať dlhy zodpovedným spôsobom.

7. Vytvorte si „vreckového priateľa", ktorého budete mať vždy pri sebe.

Možno to vyzerá ako smiešny tip, ale naozaj to môžepomôcť ostať na správnej ceste, ako aj zvládať túžby súvisiace s hraním. „Vreckový priateľ" je malý kus papiera (alebo čohokoľvek, na čo sa dá písať), kde sú dva zoznamy.

Na prvom by mali byť výhody života bez gamblerstva a hrania hazardných hier. Druhý zoznam by mal obsahovať negatívne účinky, ktoré gamblerstvo má a malo na váš život. Chvíľu sa nad tým zamyslite a mali by ste vedieť napísať na oba zoznamy aspoň tri či štyri silné a zásadné veci.

Kedykoľvek pocítite túžbu hrať, budete prechádzať popri kamennom kasíne alebo krčme s hracími automatmi, či otvoríte prehliadač v počítači, aby ste prešli na stránku online kasína, vyberte si svojho vreckového priateľa a prečítajte si ho.

Dôvody, prečo žiť bez hrania a dôvody proti ďalšiemu hraniu, by mali byť osobné a mali by sa vzťahovať konkrétne na vás. Inak nevyužijú celý svoj potenciál. Zamyslite sa nad tým, čo vám gamblerstvo spôsobuje a aké pozitívne veci by sa mohli udiať, keby ste od neho upustili a potom si tieto myšlienky zapíšte.

Inšpiráciu ponúkame v tabuľke nižšie. Tieto vety sú písané v prvej osobe, keďže symbolizujú, že hovoríte sám so sebou, prostredníctvom „vreckového priateľa".

8. Zamyslite sa nad alternatívami v nasledujúcich častiach článku.

Hore uvedené tipy môžu byť nesmierne užitočné, ale ako sme už spomenuli, je veľmi ťažké bojovať proti závislosti od hrania osamote.

Ak sa snažíte vyhrať tento boj sám, ale stále zlyhávate, možno je načase zvážiť aj iné možnosti, napríklad obrátiť sa na rodinu a priateľov, vyhľadať pomoc iných ľudí, ktorí bojujú so závislosťou od hrania, alebo vyhľadať odbornú pomoc. Na tieto alternatívy sa zameriame v ďalšom texte.

Podpora rodiny a priateľov

Keď niekto naozaj bojuje s gamblerstvom, tak sa to s najväčšou pravdepodobnosťou bude týkať aj jeho rodiny, priateľov, kolegov a ďalších v jeho okolí. No títo ľudia vedia aj naozaj pomôcť pri prekonávaní patologického hráčstva.

Skúste tráviť čo najviac času s rodinou a najbližšími priateľmi a kolegami. Pomôže vám to upevniť vzťahy, ktoré mohli utrpieť v dôsledku vášho gamblerstva, a kontakt s ľuďmi vás odpúta od myšlienok na hranie.

Je dôležité začať si obnovovať vzťahy čo najskôr, pretože keď bude neskoro, možno už nebude čo obnoviť. Je veľmi ťažké získať späť stratenú dôveru, ale ak si naozaj chcete dať život opäť do poriadku, vaša rodina vás s najväčšou pravdepodobnosťou pochopí a podporí.

Podpora od rodiny a priateľov je nesmierne užitočná, ale vo väčšine prípadov nevedia, aké to je, bojovať s gamblerstvom. Preto je možno lepšie obrátiť sa na profesionálnu pomoc alebo na ľudí, ktorí majú skúsenosti s problémami zapríčinenými gamblerstvom.

Existujú zdroje pomoci pre patologických hráčov a ich rodiny, napríklad rodinné podporné skupiny a iné druhy rodinnej terapie, ktoré, okrem toho, že vám pomôžu priamo, môžu pomôcť aj vašim členom rodiny pochopiť váš boj a dať im pokyny, ako vás podporiť v procese liečenia.

Linky pomoci a chatovacie služby

Dnes už existujú viaceré linky pomoci a chatovacie služby, ak by ste sa chceli porozprávať o svojom probléme s gamblerstvom so skúsenou osobou zo súkromia vášho domova. Tieto linky pomoci sú nesmierne užitočné, lebo vedia pomôcť ihneď a zároveň sú k dispozícii vždy, keď sa cítite slabý, potrebujete pomoc alebo sa chcete len s niekým o svojich problémoch porozprávať.

Dostupnosť týchto služieb môže byť odlišná podľa toho, kde žijete. Zostavili sme databázu liniek pomoci a chatovacích služieb, ktoré by mohli pomôcť, podľa toho, kde sa nachádzate. Rozhovory s ľuďmi, ktorí majú skúsenosti s riešením problémov patologických hráčov a ktorí vedia, aký boj zvádzate, vedia byť mimoriadne prospešné pre vaše uzdravenie. A nielen to, tieto linky pomoci a chatovacie služby sú obyčajne zadarmo, takže to je ďalší dôvod, prečo ich využiť.

Podporné skupiny

Keď sa rozprávate s ľudmi, ktorí si prechádzajú rovnakými skúsenosťami ako vy, alebo už vyhrali svoj boj proti závislosti od hrania, môže vám to pomôcť uvedomiť si, že v tom nie ste sám a že sú aj iní ľudia, ktorí bojujú s patologickým hraním. Títo ľudia chápu, čo vám prechádza hlavou a aké ťažké môže byť prekonanie závislosti od hrania. Nájsť niekoho, kto vám naozaj rozumie, vám pomôže.

A čo viac, budete sa rozprávať s ľuďmi, ktorí už dokázali vyhrať svoj boj s patologickým hráčstvom. Dovoľte im, aby sa s vami podelili o čo, čo im pomohlo. Títo ľudia už dokázali to, o čo sa vy snažíte. A ak to dokázali oni, prečo by ste to nedokázali aj vy?

Možno sa teraz cítite beznádejne, myslíte si, že váš boj s gamblerstvom sa nikdy nezlepší. Pri rozhovoroch s ľuďmi, ktorí si tiež prešli týmto procesom a podarilo sa im dosiahnuť zlepšenie ich stavu si môžete uvedomiť, že tento boj sa DÁ vyhrať, čo zlepší vaše nastavenie mysle a dá vám to nádej na lepšiu budúcnosť.

Najvýznamnejšia skupina, ktorá organizuje podporné skupiny pre ľudí, ktorí trpia gamblerstvom sa nazýva Gamblers Anonymous (GA). Organizujú pravidelné stretnutia v mnohých mestách USA a v mnohých krajinách na celom svete. Podľa toho, kde žijete, môžete nájsť stretnutia čo najbližšie k vám. Stretnutia v USA a medzinárodné stretnutia. Hore uvedené linky smerujú na medzinárodnú webstránku Gamblers Anonymous. Linky na lokálne webstránky GA nájdete v našej databáze centier pomoci patologickým hráčom.

Ak vo vašej krajine, alebo blízko vášho bydliska Gamblers Anonymous momentálne neorganizuje stretnutia, možno existujú iné podporné skupiny, ktoré sú dostupné prostredníctvom iných organizácií, alebo fungujú nezávisle. Ak by ste nevedeli nájsť nič vhodné, existujú mnohé ďalšie formy podpory.

Okrem toho existujú aj online podporné skupiny, napríklad tie, ktoré organizuje Gambling Therapy. Sú výbornou alternatívou, keďže sú k dispozícii prakticky každému, kto má pripojenie na internet. Sú to rôzne druhy skupín, takže určite si nájdete niečo, čo je vhodné pre vás a dostanete podporu týmto spôsobom.

Gambling Therapy tiež prevádzkuje fóra venované pomoci ľuďom, ktorí bojujú so závislosťou od hrania hazardu, alebo inými problémami, súvisiacimi s gamblerstvom. Ak hľadáte pomocnú ruku v online svete, takéto fóra vás môžu spojiť s ľuďmi, ktorí chápu, čím si prechádzate.

Psychoterapia, poradenstvo a profesionálna pomoc

Psychoterapia, tiež známa ako individuálna terapia alebo poradenstvo, je proces, v ktorom osoba hovorí s terapeutom s cieľom vyriešiť problém, zlepšiť kvalitu svojho života, rozvíjať vzťahy, atď. Ciele psychoterapie môžu byť od prípadu k prípadu odlišné, ale v konkrétnom prípade patologického hráčstva sú ciele dosť zjavné.

Individuálna terapia vám môže pomôcť prekonať prekážky, získať nové pohľady alebo dosiahnuť iné ciele, ktoré by ste sám ťažšie (alebo vôbec) nedosiahli. Rozhovor s profesionálom, ktorý má skúsenosti s riešením takýchto náročných situácií vám naozaj môže pomôcť:

 • lepšie pochopiť negatívne dôsledky gamblerstva na váš život a životy ľudí okolo vás;
 • kontrolovať svoju túžbu hrať;
 • uvedomiť si a pochopiť, že hranie sa vám vymklo spod kontroly,• uvedomiť si a akceptovať, že hranie sa vám vymklo spod kontroly,
 • objaviť skutočný dôvod vašich problémov s hraním a objaviť spôsoby riešenia;
 • vyhrať váš boj proti patologickému hraniu.

Je mnoho rôznych spôsobov psychoterapie, pričom kognitívno-behaviorálna terapia (KBT) je najčastejšie používaná na problémy súvisiace s gamblerstvom. KBT sa zameriava na odhalenie vzťahov medzi myšlienkami, pocitmi, presvedčeniami, postojmi a správaním, ako aj na ich spochybnenie a nápravu,ak zjavne majú škodlivý či negatívny dopad. Môže to pomôcť zmeniť spôsob, akým o gamblerstve uvažujete, analyzovať myšlienkový proces, ktorý viedol k patologickému hráčstvu, kontrolovať emócie, ktoré cítite vo vzťahu k nemu, zvládať problémy, pred ktorými momentálne stojíte a snáď ich v priebehu času napraviť.

PRÍKLAD

Mnohí patologickí hráči sú napríklad presvedčení, že v konečnom dôsledku sa im podarí prelomiť „smolu", vyhrať veľkú sumu a získať späť všetko, čo prehrali. Je to veľmi nezdravá myšlienka, ktorá mnohých ľudí priviedla k tomu, že stratili všetko, čo mali. Profesionálny psychológ vám môže pomôcť riešiť tento myšlienkový proces a zbaviť sa ho raz a navždy, ak to nechápete sám.

Okrem toho je to častohlbší problém, ktorý si neuvedomujete, čo spôsobuje alebo spúšťa patologické hráčstvo. Ľudia často hrajú hazardné hry, aby unikli niečomu inému, čo im chodí po rozume alebo sa deje v ich živote. Diskusia s profesionálom vám vie pomôcť odhaliť skutočnú príčinu vašich problémov s gamblerstvom a nájsť spôsob, ako prestať hrať.

Okrem KBT môže byť užitočná aj expozičná terapia. Táto forma terapie sa najčastejšie zaoberá strachom otvoriť sa a vystaviť sa strachu, ale môže pomôcť aj vo vzťahu k patologickému hráčstvu. Môže fungovať tak, že si predstavíte, čo sa stane po hraní hazardných hier, zanalyzujete, ako sa budete cítiť, keď prehráte peniaze a vo všeobecnosti pochopíte a zažijete, aký negatívny dopad má gamblerstvo na váš život. Môže to byť emocionálne bolestivý proces, ale jednoznačne stojí za to, keď pomáha.

Rehabilitácia gamblerstva a rezidenčné programy liečby

Ak zdanlivo nič nepomáha, ešte ostáva alternatíva rehabilitácie alebo účasť na rezidenčnom liečebnom programe. Tieto možnosti sú najčastejšie určené najťažším prípadom závislosti od hrania hazardu, v ktorých je potrebná nepretržitá podpora, starostlivosť a pozornosť.

Prístup k hraniu hazardu je v týchto zariadeniach obmedzený, takže sa môžete sústreďovať na liečbu a prekonanie pokušenia hrať. Okrem toho budete mať plnú pozornosť profesionálov, ktorí sa špecializujú na pomoc ľuďom ako ste vy pri prekonávaní ich problémov so závislosťou od hrania.

V rehabilitácii strávite čas s inými ľuďmi, ktorí tiež bojujú s gamblerstvom, čo vám ukáže iné pohľady na to, ako ľudia zvládajú tento problém. Väčšina rehabilitačných zariadení pre hráčske závislosti má tiež podporné skupiny, vďaka ktorým si môžete vypočuť príbehy iných ľudí a niečo nové sa dozvedieť.

Ak je v dôsledku vášho každodenného života a prostredia príliš ťažké vymaniť sa z hrania, môže byť dobrou alternatívou rezidenčný program liečby. Zmena prostredia, podpora profesionálov a obmedzený prístup k hraniu môžu pomôcť aj v prípadoch, kde nefungovalo nič iné.

Kde hľadať pomoc

Ako vidíte, je mnoho spôsobov, ktoré vám môžu pomôcť v boji proti závislosti od hrania. Vaše možnosti sú možno obmedzené v dôsledku toho, kde žijete, ale keďže patologické hráčstvo je veľmi rozšírený problém, ktorý ovplyvňuje životy milióny ľudí, dá sa povedať, že DOKÁŽETE nájsť aspoň nejakú vhodnú alternatívu.

Niekedy je možno ťažké získať podporu od iných ľudí, ktorí tiež bojujú proti patologickému hráčstvu, alebo nájsť profesionálnu pomoc, preto sme sa rozhodli, že vytvoríme databázu liniek pomoci, chatovacích služieb, podporných skupín, rehabilitačných prostredí a iných spôsobov, ktoré by vám mohli pomôcť. Použite tento link a nájdete pomoc dostupnú vo vašom jazyku, krajine, či oblasti.

Záver

Patologické hráčstvo, závislosť od hier, gamblerstvo, problémové hráčstvo, chorobné hráčstvo. Má mnohé mená, ale jedna vec ostáva rovnaká – je ťažké ho prekonať.

Môžete sa o to pokúsiť sám, pomocou tipov, ktoré sú v tomto článku, ale ak potrebujete viac pomoci, neváhajte vyhľadať profesionála alebo podporu od rodiny a priateľov.

Tak či onak, jednoducho tým, že ste dočítali až sem, už pravdepodobne ste na správnej ceste k uskutočneniu dôležitej zmeny vo vašom živote. Asi máte pred sebou dlhú cestu, ale so správnym postojom a vhodnou podporou môžete závislosť od hrania hazardu prekonať a žiť život bez gamblerstva.

Považovali by to niektorí vaši známi za užitočné?

Zdieľajte tento článok a dajte im vedieť.

flash-message-news
Kasíno Guru Novinky – Sledujte denné správy zo sveta hazardných hier
Prihláste sa k odberu našich noviniek pre najnovšie bonusy bez vkladu, nové automaty a ďalšie novinky